Quỹ may mắn, quỹ cho đi của GiunQue.com

Quỹ cho đi

Quỹ hiện có: 596.000đ


Đây là quỹ cho đi và tặng cho những người có đóng góp cho GiunQue.com, nên xin bà con cứ thường xuyên ghé qua đây để có cơ hội nhận quà và tiền mặt nhé!


 1. 25/11/21 [1.595.000 - 999.000 = 596.000đ] Cho đi
 2. 15/11/21 [1.573.000 + 22.000 = 1.595.000đ] Lợi nhuận đầu tư
 3. 14/11/21 [1.555.000 + 18.000 = 1.573.000đ] Lợi nhuận đầu tư
 4. 10/11/21 [1.605.000 - 50.000 = 1.555.000đ] Tặng Đỗ Thắng
 5. 10/11/21 [1.545.000 + 60.000 = 1.605.000đ] Lợi nhuận đầu tư
 6. 10/11/21 [1.455.000 + 90.000 = 1.545.000đ] Lợi nhuận đầu tư
 7. 09/11/21 [1.395.000 + 60.000 = 1.455.000đ] Lợi nhuận đầu tư
 8. 08/11/21 [1.358.000 + 37.000 = 1.395.000đ] Lợi nhuận đầu tư
 9. 04/11/21 [1.346.000 + 12.000 = 1.358.000đ] Lợi nhuận đầu tư
 10. 04/11/21 [1.271.000 + 75.000 = 1.346.000đ] Lợi nhuận đầu tư
 11. 03/11/21 [1.250.000 + 21.000 = 1.271.000đ] Lợi nhuận đầu tư
 12. 02/11/21 [1.178.800 + 72.000 = 1.250.000đ] Lợi nhuận đầu tư
 13. 02/11/21 [1.160.800 + 18.000 = 1.178.800đ] Lợi nhuận đầu tư
 14. 30/10/21 [1.760.800 - 600.000 = 1.160.800đ] Đầu tư Sóc Trăng
 15. 23/10/21 [1.748.800 + 12.000 = 1.760.800đ] Hoa hồng đầu tư (E Huy Bình Phước)
 16. 22/10/21 [1.688.800 + 60.000 = 1.748.800đ] Hoa hồng đầu tư (E Hằng Đam Rông)
 17. 21/10/21 [1.676.800 + 12.000 = 1.688.800đ] Hoa hồng đầu tư (E Long Bình Định)
 18. 20/10/21 [1.666.800 + 10.000 = 1.676.800đ] Hoa hồng đầu tư
 19. 20/10/21 [1.766.800 - 100.000 = 1.666.800đ] Tặng khách Miền Sông Nước
 20. 19/10/21 [1.754.800 + 12.000 = 1.766.800đ] Lợi nhuận đầu tư khách M'drak
 21. 19/10/21 [1.679.800 + 75.000 = 1.754.800đ] Lợi nhuận đầu tư khách Buôn Đôn
 22. 19/10/21 [1.642.800 + 37.500 = 1.679.800đ] Lợi nhuận đầu tư khách Ban Mê
 23. 18/10/21 [1.342.800 + 300.000 = 1.642.800đ] HH bán hàng khách Ea Súp
 24. 18/10/21 [1.412.800 - 70.000 = 1.342.800đ] Tặng người mua 2 tờ vé số
 25. 18/10/21 [1.367.800 + 45.000 = 1.412.800đ] Hoa hồng Em Hậu
 26. 17/10/21 [1.355.800 + 12.000 = 1.367.800đ] Hoa hồng bán hàng
 27. 17/10/21 [1.395.800 - 40.000 = 1.355.800đ] Trao CTV
 28. 17/10/21 [1.558.800 - 163.000 = 1.395.800đ] Tặng khách Phú Yên
 29. 17/10/21 [1.759.800 - 201.000 = 1.558.800đ] Trao CTV
 30. 17/10/21 [1.459.800 + 300.000 = 1.759.800đ] Hoa hồng bán hàng
 31. 16/10/21 [2.459.800 - 1.000.000 = 1.459.800đ] CHO ĐI BÍ MẬT
 32. 15/10/21 [1.559.800 + 900.000 = 2.459.800đ] Lợi nhuận đầu tư
 33. 14/10/21 [1.499.800 + 60.000 = 1.559.800đ] Lợi nhuận đầu tư
 34. 13/10/21 [1.387.800 + 112.000 = 1.499.800đ] Lợi nhuận đầu tư
 35. 13/10/21 [1.487.800 - 100.000 = 1.387.800đ] Bù cho em Tùng
 36. 12/10/21 [1.375.800 + 112.000 = 1.487.800đ] Lợi nhuận đầu tư
 37. 12/10/21 [1.368.000 + 7.800 = 1.375.800đ] Lợi nhuận đầu tư
 38. 11/10/21 [1.338.000 + 30.000 = 1.368.000đ] Lợi nhuận đầu tư
 39. 11/10/21 [1.315.500 + 22.500 = 1.338.000đ] Lợi nhuận đầu tư
 40. 10/10/21 [1.255.500 + 60.000 = 1.315.500đ] Lợi nhuận đầu tư
 41. 10/10/21 [1.405.500 - 150.000 = 1.255.500đ] Hoa hồng CTV
 42. 10/10/21 [1.307.500 + 108.000 = 1.405.500đ] tiền lời đầu tư
 43. 05/10/21 [1.235.500 + 72.000 = 1.307.500đ] tiền lời đầu tư
 44. 05/10/21 [1.375.500 - 140.000 = 1.235.500đ] Tặng Thanh Vân
 45. 05/10/21 [1.360.500 + 15.000 = 1.375.500đ] hoa hồng bán hàng
 46. 04/10/21 [1.248.000 + 112.500 = 1.360.500đ] tiền lời đầu tư
 47. 04/10/21 [1.225.500 + 22.500 = 1.248.000đ] tiền lời đầu tư
 48. 04/10/21 [1.120.500 + 105.000 = 1.225.500đ] tiền lời đầu tư
 49. 04/10/21 [1.060.500 + 60.000 = 1.120.500đ] tiền từ đầu tư
 50. 03/10/21 [1.110.500 - 50.000 = 1.060.500đ] tặng anh Thuận Krông Năng
 51. 03/10/21 [1.210.500 - 100.000 = 1.110.500đ] Trao cho Trùn Quế Khánh Hòa
 52. 03/10/21 [1.110.500 + 100.000 = 1.210.500đ] tiền lãi về nhờ quỹ đầu tư hiệu quả
 53. 03/10/21 [1.160.500 - 50.000 = 1.110.500đ] Tặng Thanh Vân
 54. 01/10/21 [+1.160.500đ] Khởi tạo Quỹ

............


* GiunQue.com hiện tại đã có trại giun quế ở:

Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định (2 địa điểm), Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Đồng Nai, Đăk Nông, Bình Phước, Nghệ An, Thanh Hóa, Củ Chi - TPHCM.

Bà con cần mua giống xin liên hệ: 0911.860.222
Thông báo quan trọng

* GiunQue.com hiện tại đã có trại giun quế ở:

Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định (2 địa điểm), Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Đồng Nai, Đăk Nông, Bình Phước, Nghệ An, Thanh Hóa, Củ Chi - TPHCM.

Bà con cần mua giống xin liên hệ: 0911.860.222
Trùn quế là gì? Nó chui ở đâu ra?
-----------o0o-----------
GiunQue.com © 2011-2022 (hơn 10 năm)
Hội nuôi giun quế lớn nhất Việt Nam, cung cấp khắp toàn lãnh thổ
📞 0911.860.222 (Có Zalo)
Chát zalo