Quỹ may mắn, quỹ cho đi của GiunQue.com

Quỹ cho đi

Quỹ hiện có: 1.676.800đ


Đây là quỹ cho đi và tặng cho những người có đóng góp cho GiunQue.com, nên xin bà con cứ thường xuyên ghé qua đây để có cơ hội nhận quà và tiền mặt nhé!


 1. 20/10/21 [1.666.800 + 10.000 = 1.676.800đ] Hoa hồng đầu tư
 2. 20/10/21 [1.766.800 - 100.000 = 1.666.800đ] Tặng khách Miền Sông Nước
 3. 19/10/21 [1.754.800 + 12.000 = 1.766.800đ] Lợi nhuận đầu tư khách M'drak
 4. 19/10/21 [1.679.800 + 75.000 = 1.754.800đ] Lợi nhuận đầu tư khách Buôn Đôn
 5. 19/10/21 [1.642.800 + 37.500 = 1.679.800đ] Lợi nhuận đầu tư khách Ban Mê
 6. 18/10/21 [1.342.800 + 300.000 = 1.642.800đ] HH bán hàng khách Ea Súp
 7. 18/10/21 [1.412.800 - 70.000 = 1.342.800đ] Tặng người mua 2 tờ vé số
 8. 18/10/21 [1.367.800 + 45.000 = 1.412.800đ] Hoa hồng Em Hậu
 9. 17/10/21 [1.355.800 + 12.000 = 1.367.800đ] Hoa hồng bán hàng
 10. 17/10/21 [1.395.800 - 40.000 = 1.355.800đ] Trao CTV
 11. 17/10/21 [1.558.800 - 163.000 = 1.395.800đ] Tặng khách Phú Yên
 12. 17/10/21 [1.759.800 - 201.000 = 1.558.800đ] Trao CTV
 13. 17/10/21 [1.459.800 + 300.000 = 1.759.800đ] Hoa hồng bán hàng
 14. 16/10/21 [2.459.800 - 1.000.000 = 1.459.800đ] CHO ĐI BÍ MẬT
 15. 15/10/21 [1.559.800 + 900.000 = 2.459.800đ] Lợi nhuận đầu tư
 16. 14/10/21 [1.499.800 + 60.000 = 1.559.800đ] Lợi nhuận đầu tư
 17. 13/10/21 [1.387.800 + 112.000 = 1.499.800đ] Lợi nhuận đầu tư
 18. 13/10/21 [1.487.800 - 100.000 = 1.387.800đ] Bù cho em Tùng
 19. 12/10/21 [1.375.800 + 112.000 = 1.487.800đ] Lợi nhuận đầu tư
 20. 12/10/21 [1.368.000 + 7.800 = 1.375.800đ] Lợi nhuận đầu tư
 21. 11/10/21 [1.338.000 + 30.000 = 1.368.000đ] Lợi nhuận đầu tư
 22. 11/10/21 [1.315.500 + 22.500 = 1.338.000đ] Lợi nhuận đầu tư
 23. 10/10/21 [1.255.500 + 60.000 = 1.315.500đ] Lợi nhuận đầu tư
 24. 10/10/21 [1.405.500 - 150.000 = 1.255.500đ] Hoa hồng CTV
 25. 10/10/21 [1.307.500 + 108.000 = 1.405.500đ] tiền lời đầu tư
 26. 05/10/21 [1.235.500 + 72.000 = 1.307.500đ] tiền lời đầu tư
 27. 05/10/21 [1.375.500 - 140.000 = 1.235.500đ] Tặng Thanh Vân
 28. 05/10/21 [1.360.500 + 15.000 = 1.375.500đ] hoa hồng bán hàng
 29. 04/10/21 [1.248.000 + 112.500 = 1.360.500đ] tiền lời đầu tư
 30. 04/10/21 [1.225.500 + 22.500 = 1.248.000đ] tiền lời đầu tư
 31. 04/10/21 [1.120.500 + 105.000 = 1.225.500đ] tiền lời đầu tư
 32. 04/10/21 [1.060.500 + 60.000 = 1.120.500đ] tiền từ đầu tư
 33. 03/10/21 [1.110.500 - 50.000 = 1.060.500đ] tặng anh Thuận Krông Năng
 34. 03/10/21 [1.210.500 - 100.000 = 1.110.500đ] Trao cho Trùn Quế Khánh Hòa
 35. 03/10/21 [1.110.500 + 100.000 = 1.210.500đ] tiền lãi về nhờ quỹ đầu tư hiệu quả
 36. 03/10/21 [1.160.500 - 50.000 = 1.110.500đ] Tặng Thanh Vân
 37. 01/10/21 [+1.160.500đ] Khởi tạo Quỹ

............


* Quý bà con, các trại nuôi cần tìm đầu ra xin đăng ký làm đối tác của GiunQue.com, liên hệ: 0911.860.222 (mỗi tình thành chỉ nhận 1-2 đối tác thôi ạ!)
Trùn quế là gì? Nó chui ở đâu ra?
-----------o0o-----------
GiunQue.com © 2011-2021
Hội nuôi giun quế lớn nhất Việt Nam, cung cấp khắp toàn lãnh thổ
📞 0911.860.222 (Có Zalo)
Chát zalo