Cảm ơn 1035 khách hàng đã mua trùn quế giống

Danh sách khách mua Trùn Quế giống

Thật tình mà nói, còn khá nhiều khách mà gia đình mình chưa kịp hỏi tên, nên không có THÔNG TIN trong danh sách này (những vị khách không được nhắc tên) cũng xin thứ lỗi cho

Có thời điểm 4 năm LONG sống và làm việc ở Sài Gòn (2011-2015), không dưới 200 khách mua (ngày đó không biết ghi chép lại danh sách)

----------o0o----------


1035 - cảm ơn anh Khôi (Duy Hòa) mua 25kg trùn quế giống (xem)
1034 - cảm ơn cô Hoa (Ea Súp) mua 50kg trùn quế giống
1033 - cảm ơn chị Huệ (Cư Mgar) mua 30kg trùn quế giống
1032 - cảm ơn anh Tuấn (Đăk Nông) mua 35kg sinh khối trùn giống
1031 - cảm ơn bạn Phượng (Bình Định) mua 20kg giống trùn quế

----------o0o----------


1030 - cảm ơn bạn Danh (Bình Định) mua 20kg giống trùn quế
1029 - cảm ơn Phân Bón Thái An (Bình Định) mua 50kg giống (xem)
1028 - cảm ơn bạn Kiên ở Đăk Nông mua 25kg giống
1027 - cảm ơn anh khách Cư Mgar, ghé trực tiếp mua 25kg giống trùn quế (xem)
1026 - cảm ơn du lịch Ngọc Phú (Bình Định) mua 50kg giống trùn quế (xem)
1025 - cảm ơn bé Ngọc Hà (Đồng Nai) mua 30kg sinh khối
1024 - cảm ơn anh Phúc (Khánh Hòa) mua 30kg giống trùn quế
1023 - cảm ơn gđ bạn Linh (Nhân Cơ, Đăk Nông) mua 200 kg giống (xem)
1022 - cảm ơn bạn Phạm Miền (Đăk Lăk) ghé trực tiếp mua 20kg sinh khối
1021 - cảm ơn chị Hường (Lê Thị Riêng, BMT, Đăk Lăk) mua 20kg giống

----------o0o----------


1020 - cảm ơn anh Lời (Gia Lai) ck400 mua 20kg giống ạ
1019 - cảm ơn anh Phùng chạy xe 7 chỗ chở hơn 120 kg
1018 - cảm ơn chị Lisa mua lần 2, tổng 4 tấn phân trùn quế > xem ở đây
1017 - cảm ơn cty cafe Ea Pôk, Cư Mgar, Đăk Lăk mua 1.000 kg giống (xem)
1016 - cảm ơn bạn Chú Nhương 86, ghé mua 30kg giống trùn Ấn Độ
1015 - cảm ơn chị Đào (Bình Định) mua 135 kg giống trùn quế Lai (xem)
1014 - cảm ơn em Thắng (BMT, Đăk Lăk) mua 30kg trùn sinh khối (xem)
1013 - cảm ơn anh Khỏa (BMT, Đăk Lăk) mua 50kg sinh khối
1012 - cảm ơn bạn Hoa (Duy Hòa, Đăk Lăk) mua 50kg giống trùn Lai
1011 - cảm ơn em Đàn (Đăk Lăk) mua 60kg trùn quế đông lạnh

----------o0o----------


1010 - cảm ơn bạn Đức (Bình Định) mua 50kg sinh khối trùn quế Lai
1009 - cảm ơn chị Huệ (Đăk Lăk) ck400k mua 20+2 kg giống trùn quế
1008 - cảm ơn chị Nguyệt (Sóc Trăng) mua 100 kg phân trùn quế ạ (xem)
1007 - cảm ơn em Dung (chạy xe máy hơn 150km) mua 30kg giống (xem)
1006 - cảm ơn em Đàn mua lần 10 (60kg trùn đông lạnh làm thuốc chữa bệnh)
1005 - cảm ơn em Ken (Krông Bông) ck750k mua 50kg giống
1004 - cảm ơn bạn Điền (Km5, BMT) ghé mua 20kg giống trùn quế
1003 - cảm ơn em Trực (krong Năng) ck750k mua 50kg giống trùn LAI
1002 - cảm ơn em Công (Lâm Đồng) ck mua 25kg giống (xem)
1001 - cảm ơn em Phát (Duy Hòa, Đăk Lăk) mua 20kg giống

----------o0o----------


1000 - cảm ơn bạn Công (Huế) ck400 mua 20kg giống trùn quế Lai (xem)
999 - cảm ơn chị Nhung ck1050k mua 70kg giống trùn Lai
998 - cảm ơn chị Lan Anh (Đăk Nông) ck750 mua 50kg giống
997 - cảm ơn em Quyền (Gia Lai) ck1000k mua 67kg trùn giống
996 - cảm ơn em Nhiên (Hòa Sơn, Krông Bông) mua 50kg (xem)
995 - cảm ơn em Trứ (BMT) giao ở ngã 6 xe Tăng
994 - cảm ơn em Khoa (Đồng Nai) mua 30kg giống trùn Lai
993 - cảm ơn em Pháp, Krông Năng, Đăk Lăk ck400k mua 20kg giống (xem)
992 - cảm ơn em Ngọc, Ea Súp ck600k mua 30kg giống
991 - cảm ơn em Thu Uyên - Kiến Đức, Đăk Nông ck400k mua 20kg giống

----------o0o----------


990 - cảm ơn em Thắng (Buôn Đôn) mua 20kg trùn giống (xem)
989 - cảm ơn em Hà (Trung Hòa) ck500k mua phân trùn quế tươi
988 - cảm ơn em Hậu (mua lần 2) 20kg giống trùn ẤN ĐỘ
987 - cảm ơn em Thành (Quảng nam) mua 20kg giống
986 - cảm ơn em Ninh (Quảng Nam) mua 20kg giống
985 - cảm ơn em Hiếu ck trước 2,4 triệu mua 160 kg giống đưa sang LÀO (xem)
984 - cảm ơn em Nam (Đồng Nai) mua 30kg giống
983 - cảm ơn em Hoàng (Bình Phước) mua 100 kg trùn giống (xem)
982 - cảm ơn em Huy (Bình Phước) mua 20kg trùn sinh khối
981 - cảm ơn em Long (Bình Định) mua 20kg trùn giống

----------o0o----------


980 - cảm ơn em Hằng Mon (Lâm Đồng) chuyển khoản mua 20kg giống
979 - cảm ơn em Lan (Đồng Nai) mua 20kg trùn giống
978 - cảm ơn em Hiệp (Đồng Nai) mua 20kg giống
977 - cảm ơn chị Vân (M'drak) mua 50kg trùn giống
976 - cảm ơn Long (Buôn Đôn, Đăk Lăk) ghé mua 50kg giống
975 - cảm ơn em Lê Mà (BMT, Đăk Lăk) ghé mua 50kg trùn sinh khối
974 - cảm ơn em Huy (Bình Định) mua 20kg giống quế chuẩn (xem)
973 - cảm ơn chị Lai (Ea Súp, Đăk Lăk) mua 120 kg trùn giống
972 - cảm ơn anh Thanh (Phú Yên) mua 100 kg trùn giống (xem)
971 - cảm ơn khách em Vân (Đồng Xoài, Bình Phước) mua 20kg giống

----------o0o----------


970 - cảm ơn em Quyết (Krongana) mua 30kg trùn giống
969 - cảm ơn A Hoàng (Đăk Nông) CK 18 triệu mua 2000 kg giống (xem)
968 - cảm ơn em Toàn (Buôn Hồ) chuyển tiền mua 20kg trùn giống
967 - cảm ơn em Tùng (Đăk R'lấp, Đăk Nông) chuyển tiền mua 50kg giống (xem)
966 - cảm ơn anh Ái (krongbong) chuyển khoản mua 50kg sinh khối
965 - cảm ơn chị Lisa (Đăk Nông) chuyển khoản mua 2 tấn phân trùn quế
964 - cảm ơn bạn Tùng (Đăk R'Lấp, Đăk Nông) ck mua 50kg trùn giống
963 - cảm ơn chú Tư (Bình Phước) mua 20kg giống
962 - cảm ơn em Tiến (Đăk Nông) mua 20kg giống
961 - cảm ơn anh Du (BMT) mua 20kg trùn giống ạ (xem)

----------o0o----------


960 - cảm ơn em Thảo (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) mua 20kg giống (xem)
959 - cảm ơn em Lan (Phù Mỹ, Bình Định) mua 20kg giống
958 - cảm ơn chú Nam (Bình Định) mua 25kg trùn giống
957 - cảm ơn nhà anh Thưởng (Sóc Trăng) mua 100 kg giống (xem)
956 - cảm ơn em Nhân (Quảng Nam) ck 200 kg trùn quế giống (xem)
955 - cảm ơn bạn Hải (Gia Nghĩa) ck mua 50kg sinh khối
954 - cảm ơn em Diễm (Đăk Nông) mua 50kg sinh khối
953 - cảm ơn em Cao (Đà Lạt) ck mua 50kg giống
952 - cảm ơn anh Bảy (Krông Buk) mua 50kg trùn sinh khối
951 - cảm ơn em Thủy (312 Đăk Nông) ck mua 20kg trùn quế sinh khối (xem)

----------o0o----------


950 - cảm ơn em Chinh (Đà Nẵng) ck mua 20kg trùn quế sinh khối (xem)
949 - cảm ơn anh Thuận (Ea Hleo) mua 20kg trùn quế sinh khối (xem)
948 - cảm ơn anh Hien (BMT) ghé mua 20kg trùn quế giống (xem)
947 - cảm ơn bạn Thắng (Khánh Hòa) mua 200 kg trùn giống (xem)
946 - cảm ơn em Mười (Bình Định) mua 100 kg trùn giống (xem)
945 - cảm ơn anh Tây (Quảng Ngãi) mua 100 kg trùn giống (xem)
944 - cảm ơn em Hiền (Đồng Xoài) mua 10kg sinh khối trùn quế
943 - cảm ơn em Phương (Ea Tân, KrongNang) ck mua 20kg sinh khối
942 - cảm ơn chị Hoa (Buôn Đôn) mua 20kg trùn giống
941 - cảm ơn em Linh Hằng (Buôn Đôn) mua 200 sinh khối trùn quế

----------o0o----------


940 - cảm ơn anh Duẩn (Ea Hleo) mua 20kg (lần 2)
939 - cảm ơn em Hoài (km73 Mdrak) mua 20kg trùn quế sinh khối
938 - cảm ơn em Thanh Thư (Bình Định) mua 20kg sinh khối
937 - cảm ơn bạn Trung Tín (Bình Định) mua 20kg sinh khối
936 - cảm ơn anh Hoàng (Đăk Nông) mua 2000 kg sinh khối)
935 - cảm ơn anh Hùng (Krông Păk) mua 20kg trùn quế giống
934 - cảm ơn Quang (Tân Hòa, BMT, Đăk Lăk) mua 30kg trùn giống
933 - cảm ơn em Tâm (krongBông) mua 20kg trùn giống
932 - cảm ơn anh Lợi (krongpak) ghé mua 50kg trùn sinh khối
931 - cảm ơn cty Hào Quang mua 5000 kg trùn quế giống (mua lần 2)

----------o0o----------


930 - cảm ơn anh Thoại (BMT) mua 20kg sinh khối
929 - cảm ơn em Hiếu (Đạt Lý) mua 20kg sinh khối
928 - cảm ơn anh Dũng (Ea Hleo) mua 20kg sinh khối
927 - cảm ơn em Thạch (Quảng Ngãi) mua 20kg sinh khối
926 - cảm ơn em Minh (Đăk Nông) mua 5000 kg (vâng là 5 tấn) giống
925 - cảm ơn em Quân (Đà Nẵng) mua 20kg trùn giống
924 - cảm ơn chị Vinh (Kon Tum) ck mua 50kg giống
923 - cảm ơn anh Cao Nguyên mua 20kg chở bằng xe 4 bánh về Đà Lạt
922 - cảm ơn em Lộc (Cư Mgar) ck mua 50kg giống
921 - cảm ơn em Vũ Minh (Y Wang) mua 50kg (mua lần 2)

----------o0o----------


920 - cảm ơn chị Hoàng (Buôn Hồ) ck mua 50kg sinh khối
919 - cảm ơn bạn Trung, Bình ĐỊnh, ck mua 20kg trùn giống
918 - cảm ơn em Đàn mua 60kg trùn quế đông lạnh (mua lần 7)
917 - cảm ơn em Nhật (Buôn Hồ) ck MOMO mua 20kg sinh khối
916 - cảm ơn Pé Na (BMT) mua 10kg phân viên nén trùn quế
915 - cảm ơn chị Ý Nhi (Ninh Thuận) mua 300kg trùn sinh khối
914 - cảm ơn em Vũ Minh (Ea Tam, BMT) mua 10kg giống
913 - cảm ơn em Hoài (Ayunpa, Gia Lai) mua 10kg giống
912 - cảm ơn chị Hằng (BMT) mua 20kg phân tơi trộn giá thể làm NẤM
911 - cảm ơn em Khải (Cư Mgar) mua 20kg trùn quế giống

----------o0o----------


910 - cảm ơn anh Sơn (Hòa Thắng) mua 40kg giống (nhận ở Thú Y Văn Thảo)
909 - cảm ơn em Hùng (Krông Bông) mua 50kg giống (chạy xe máy)
908 - cảm ơn 1 bạn nhờ anh Kiệt Grap ghé lấy 10kg sinh khối
907 - cảm ơn em Mạnh Hà mua 10kg phân trùn quế nén viên
906 - cảm ơn em Thịnh (Đăk Nông) chuyển khoản mua 20kg giống
905 - cảm ơn em An (Hà Lan, Krông Buk, Đăk Lăk) mua 20kg giống
904 - cảm ơn em Dong Bui (Zalo) mua 20kg giống
903 - cảm ơn chị Oanh (Ea Hleo) gửi tiền xe Đoàn Hiền lấy 20kg giống
902 - cảm ơn Hùng Lữ (Đăk Nông) mua 30kg trùn quế giống
901 - cảm ơn em Thông (Bình Định) mua 200kg phân trùn quế

----------o0o----------


900 - cảm ơn anh Lữ (BMT) mua 240 kg sinh khối
899 - cảm ơn em Tuấn (Việt Đức 5) mua 10kg sinh khối
898 - cảm ơn anh Toàn (Lâm Hà, Lâm Đồng) mua 25kg trùn lai (nuôi đi câu)
897 - cảm ơn anh Hung Sinh (Đăk Mil) mua 600+100 kg giống
896 - cảm ơn chị Như Ý (Gia Lai) ck mua 20kg sinh khối
895 - cảm ơn chú Trung (Ninh Hòa) mua 20kg trùn quế giống ạ
894 - cảm ơn em Hải Lê (Khánh Xuân, BMT) mua 25kg trùn quế sinh khối
893 - cảm ơn em Phượng và Hiền ở Đăk Nông, 2 lần, tổng 210 kg giống
892 - cảm ơn em Đạt (BMT) mua 20kg giao nhận tại Thú Y Văn Thảo
891 - cảm ơn em Đàn mua 60kg trùn quế đông lạnh (mua lần 6)

----------o0o----------


890 - cảm ơn em Phượng (Đăk Nông) ck mua 70kg sinh khối
889 - cảm ơn em Thắng (BMT) ck mua 20kg sinh khối
888 - cảm ơn anh Hải (Kon Tum) ck mua 50kg sinh khối
887 - cảm ơn anh Ford Eco mua 100 kg sinh khối
886 - cảm ơn em Luyến (Ea Hleo) gửi tiền trước: 20kg sinh khối
885 - cảm ơn bạn Trung Hòa ghé trực tiếp mua 10kg sinh khối
884 - cảm ơn anh Luân (Ninh Thuận) mua 30kg trùn giống
883 - cảm ơn em Yến (Kon Tum) mua 10kg sinh khối
882 - cảm ơn chị Mai (Gia Nghĩa, Đăk Nông) mua 10kg giống
881 - cảm ơn anh Long Minh (Đăk Nông) mua 20kg sinh khối

----------o0o----------


880 - cảm ơn em Đạt Chelsea (Bình Định, mua lần 2) 100 kg sinh khối
879 - cảm ơn anh Phong (Khánh Hòa) chuyển khoản: 20kg sinh khối
878 - cảm ơn anh Bình (krông aNa) mua 20+2kg sinh khối
877 - cảm ơn em Hà (Trung Hòa) chuyển khoản mua 20kg sinh khối
876 - cảm ơn anh HoangHung (Zalo) ghé mua 10kg trùn quế giống
875 - cảm ơn em Đàn mua lần 5 với 60kg trùn quế đông lạnh
874 - cảm ơn anh Hiếu (Ea Tân) COD xe Thanh Hà 20kg sinh khối
873 - cảm ơn em Dung (Kông Chro, Gia Lai) 10kg giống (trồng rau)
872 - cảm ơn em Trường (MDrăk) mua 100 kg trùn quế sinh khối
871 - cảm ơn em Thanh Vân (Duy Hòa) mua 10kg sinh khối

----------o0o----------


870 - cảm ơn em Trường Vũ (Bình Định) mua 20kg sinh khối
869 - cảm ơn em Nguyệt (Đăk Glong, Đăk Nông) mua 30kg sinh khối
868 - cảm ơn anh Hiếu (xe Thanh Quang) mua 25kg phân trùn quế
867 - cảm ơn em Ka ở Nguyễn Bỉnh Khiêm, BMT (mua 5kg sinh khối)
866 - cảm ơn em Hùng (Krông Bông) mua 20+3kg trùn quế giống
865 - cảm ơn MrHo (Bình Định) mua 20kg sinh khối
864 - cảm ơn bạn Hòa (Đèo Hà Lan) mua 150 kg trùn sinh khối
863 - cảm ơn em Thạch (Ninh Thuận) mua 60kg sinh khối trùn quế
862 - cảm ơn anh Thuận (Gia Nghĩa, Đăk Nông) mua 10kg sinh khối
861 - cảm ơn vợ chồng anh Hoài (Duy Hòa) mua 1.500 kg sinh khối

----------o0o----------


860 - cảm ơn anh Lợi (Quảng Ngãi) mua 20kg trùn sinh khối
859 - cảm ơn anh Phương (Buôn Hồ) mua 50kg sinh khối
858 - cảm ơn chị Tâm (Bình Định) mua 20kg trùn quế giống
857 - cảm ơn chú Dũng (Lăk, Đăk Lăk) mua 20kg trùn giống
856 - cảm ơn anh Tịnh (Khánh Hòa) ck mua 20kg trùn quế giống
855 - cảm ơn em Thìn (Krong Pak) mua 20kg sinh khối
854 - cảm ơn anh Cương (Ninh Thuận) gửi tiền MoMo mua 20kg giống
853 - cảm ơn em Đàn mua 60kg trùn quế đông lạnh (mua lần 4)
852 - cảm ơn em Tú (Quảng Nam) ck mua 50kg trùn quế giống
851 - cảm ơn em Nhàn (mua ở trại Bình Định) mua 30+2kg giống

----------o0o----------


850 - cảm ơn bạn Đăng (Ea Súp) mua 30kg giống (tận nơi)
849 - cảm ơn 2 chị em chị Êm (Đăk Song) mua 200 kg trùn quế sinh khối
848 - cảm ơn anh Dương (Krông Păk) mua 20kg sinh khối
847 - cảm ơn chị Ngọc (ngã 3 Điểm 8, Phú Thiện) ck mua 20kg sinh khối
846 - cảm ơn em BUI VAN HIUYEN (Đăk Song) mua 2 tấn phân trùn quế
845 - cảm ơn em Phúc (Phú Yên) mua 60kg trùn LAI đông lạnh
844 - cảm ơn cô Hà (Bình Phước) mua 200 kg sinh khối ạ
843 - cảm ơn em Vân (Buôn Hồ) mua 20kg trùn quế giống
842 - cảm ơn bạn Hải (Biên Hòa, Đồng Nai) mua 20kg sinh khối
841 - cảm ơn em Quốc chuyển khoản mua 40kg trùn quế đông lạnh

----------o0o----------


840 - cảm ơn anh Phòng, Phú Yên mua 25kg sinh khối ạ
839 - cảm ơn bạn Cảnh (và bạn) mua 10kg sinh khối (lần 2)
838 - cảm ơn anh Hiếu (Vũng Tàu) mua 50kg sinh khối
837 - cảm ơn em Dung (Đăk Song) mua 30+1kg trùn quế sinh khối
836 - cảm ơn em Toàn (Phú Thiện, Gia Lai) mua 100 kg sinh khối
835 - cảm ơn em Đàn mua 60kg trùn đông lạnh lần 3
834 - cảm ơn em Thiên Bảo (Kim Châu, Cư Kuin) mua 33kg trùn quế giống
833 - cảm ơn em Duyên (Lâm Đồng) ck trước mua 20+1 kg trùn quế giống
832 - cảm ơn em Trí (Đăk Song) chuyển tiền mua 100 kg trùn quế giống
831 - cảm ơn 2 mẹ con em Nam (Tuy Đức) mua 20+2 kg sinh khối

----------o0o----------


830 - cảm ơn cô Phượng mua 50kg trùn quế sinh khối
829 - cảm ơn anh Đức (Ninh Thuận) mua 60kg trùn quế đông lạnh
828 - cảm ơn anh Dương: 100 kg sinh khối (Ninh Thuận, mua lần 3)
827 - cảm ơn vị khách Cư Mgar ghé mua 30kg trùn quế giống
826 - cảm ơn bác Tường (Ea Tiêu, Cư Kuin, Đăk Lăk) mua 70kg sinh khối
825 - cảm ơn chú Lộc (thôn 10, Trung Hòa) mua 50kg sinh khối
824 - cảm ơn 2 em đến từ Cư Mgar (lấy 30kg sinh khối)
823 - cảm ơn em Đàn mua 60kg trùn quế đông lạnh (mua lần 2)
822 - cảm ơn anh Nam (Bình Thuận) chuyển tiền mua 20kg
821 - cảm ơn chị Lợi (Cam Ranh) đặt mua 50kg (lần 2 ạ)

----------o0o----------


820 - cảm ơn cô chú Thành Nhất mua 110kg phân trùn quế
819 - cảm ơn anh Nguyen Trong Thao mua 30kg sinh khối ạ (Krông Ana, Dak Lak)
818 - cảm ơn em Nghĩa (Krông Bông) chuyển khoản 750k mua 50kg
817 - cảm ơn chị Phúc (Gia Lai) mua 20kg trùn quế giống ạ
816 - cảm ơn gđ bác Luyến mua 20kg trùn quế sinh khối ạ
815 - cảm ơn 2 bố con anh Thanh Trinh mua 150 kg trùn quế giống
814 - cảm ơn em Thông (Bình Định) mua 30kg sinh khối
813 - cảm ơn anh Tươi (Bình Định) mua 100 kg giống
812 - cảm ơn em Minh Nghĩa (cư Mgar) mua 20kg sinh khối
811 - cảm ơn anh Tấn (Chư Sê - Gia Lai) mua 50kg trùn quế giống

----------o0o----------


810 - cảm ơn chị Hồng (Quảng Nam) mua 25kg giống
809 - cảm ơn em Hậu Đệ (Bình ĐỊnh) mua 20kg sinh khối
808 - cảm ơn em Sang (Diên Khánh, Khánh Hòa) 20kg giống (mua lần 2)
807 - cảm ơn anh Sơn (tx An Nhơn, Bình Định) lấy 20kg sinh khối
806 - cảm ơn anh Điệp (Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước) mua 20kg giống
805 - cảm ơn em Sang (Diên Khánh, Khánh Hòa) mua 20kg sinh khối
804 - cảm ơn Yến Sào Hanaken mua 50kg trùn quế sinh khối (Km5)
803 - cảm ơn em Thịnh (Krông Nô) mua 20kg trùn quế sinh khối
802 - cảm ơn anh Hòa (Ninh Hòa, Khánh Hòa) mua 20kg trùn quế giống
801 - cảm ơn em Đàn (BMT) mua 20kg trùn quế thịt (đông lạnh)

----------o0o----------


800 - cảm ơn vợ chồng em Loan mua 30kg trùn quế sinh khối
799 - cảm ơn anh Lào (Cư Mgar) mua 50kg trùn quế giống
798 - cảm ơn em Lan (Krông Năng) mua 25kg trùn sinh khối (xe Thanh Hà)
797 - cảm ơn em Tùng (BMT) mua 50kg trùn quế sinh khối
796 - cảm ơn em Hào (Buôn Hồ) mua 55kg sinh khối
795 - cảm ơn Anh Dương (Ninh Thuận) mua 50kg sinh khối
794 - cảm ơn chị Lợi (Cam Ranh) mua 20kg sinh khối
793 - cảm ơn anh Phúc (BMT) mua 20kg sinh khối
792 - cảm ơn anh chị Tuấn Bắc (Lâm Đồng) mua 500 kg giống
791 - cảm ơn anh Y Trâm mua 50kg sinh khối

----------o0o----------


790 - cảm ơn anh Thắng (BMT) mua 10kg trùn đông lạnh
789 - cảm ơn anh Chín (Phú yên) 20kg trùn thịt (trùn còn sống)
788 - cảm ơn anh Khải (Khánh Hòa) mua 20kg trùn thịt
787 - cảm ơn em Lì (19/8) đã mua 20kg sinh khối
786 - cảm ơn anh Bình Boris mua 200 kg (2 lần: 300kg)
785 - cảm ơn anh Hùng (Đà Nẵng) mua 20kg sinh khối
784 - cảm ơn em Liên (Buôn Đôn) mua 20kg (giao ở CoopMark BMT)
783 - cảm ơn anh Binh Boris (Nha Trang) mua 100 kg trùn quế giống
782 - cảm ơn anh Dương (Ninh Thuận) mua 20kg sinh khối (chuyển tiền + cước luôn)
781 - cảm ơn anh Trường (Nha Trang) mua 50kg trùn quế sinh khối

----------o0o----------


780 - cảm ơn em Thiện (chư Prông, Gia Lai) mua 100 kg sinh khối
779 - cảm ơn em Hải (Ea Kao, BMT, Đăk Lăk) mua 100 kg sinh khối
778 - cảm ơn em Mạnh (lagi, Bình Thuận) mua 50kg trùn quế giống (ck trước)
777 - cảm ơn Anh Đang (Cam Ranh) mua 20kg sinh khối (ck trước)
776 - cảm ơn Anh Trường (Bình Định) mua 20kg giống (ck trước)
775 - cảm ơn Em Đảng (Gia Lai) mua 20kg sinh khối
774 - cảm ơn anh Minh (Chư Prông - Gia Lai) mua 20kg sinh khối
773 - cảm ơn anh Toàn (Buôn Trấp) mua 50kg sinh khối
772 - cảm ơn anh Lý (BMT) mua 25kg sinh khối
771 - cảm ơn anh Dũng (Cư Jut) mua 50kg sinh khối

----------o0o----------


770 - cảm ơn em Hậu (Ea Kar) mua 25kg trùn quế sinh khối
769 - cảm ơn em Lan (Ea Hleo) mua 50kg giống
768 - cảm ơn anh Vân (Krong aNa) mua 30kg sinh khối
767 - cảm ơn em Lệ (giáo viên Gia Lai) mua 20kg sinh khối
766 - cảm ơn em Hậu ở Mdrak mua 20kg (nhờ anh Xỉn nhận hàng ở Y Ngông)
765 - cảm ơn anh Dũng (BMT) mua 20kg sinh khối
764 - cảm ơn anh Thông (KrongAna) mua 50kg sinh khối
763 - cảm ơn 2 khách hàng KIM CHÂU mua 50kg
762 - cảm ơn mr Tình (Bình Thuận) mua 20kg trùn quế sinh khối
761 - cảm ơn em Unnamed (quyết không nói tên) mua 30kg sinh khối

----------o0o----------


760 - cảm ơn em Tài (BMT) mua 20kg sinh khối (đi 3-4 người)
759 - cảm ơn anh Châu, Ninh Trang mua 50kg sinh khối (ck trước)
758 - cảm ơn Y Nhong (cư Mgar) mua 50kg sinh khối
757 - cảm ơn anh Hiền (BMT) mua 20kg sinh khối
756 - cảm ơn anh Lê Bình (Ea Kar) mua 50kg sinh khối
755 - cảm ơn anh Long (Ninh Tây, Ninh Hòa) mua 25kg giống
754 - cảm ơn em Thuận (Cư Mgar) mua 60kg giống
753 - cảm ơn anh Hưng (Ea H'Leo) ck VCB mua 20kg sinh khối
752 - cảm ơn anh Cần (Diên Phú, Ninh Hòa) mua 20kg (COD:450k)
751 - cảm ơn vợ chồng bạn Hạnh (krongno, DakNong) ghé mua 20kg sinh khối

----------o0o----------


750 - cảm ơn (chưa hỏi tên, vì Bố bán) mua 50kg sinh khối (giá 500.000đ)
749 - cảm ơn vợ chồng Chung Hiền (Krông Nô) mua 24kg sinh khối
748 - cảm ơn anh Sơn (Krông Năng) mua 20kg sinh khối
747 - cảm ơn bạn Lương (Buôn Đôn) mua 20kg sinh khối
746 - cảm ơn anh Quang (Krông Păk) mua 30kg sinh khối ạ
745 - cảm ơn anh Dũng (Ninh Thuận) mua 100 kg trùn quế sinh khối
744 - cảm ơn chị Hữu (Ea H'leo, Đăk Lăk) mua 20kg trùn quế giống
743 - cảm ơn chị Hiền (Bình Định) mua 25+2kg (được tặng 2kg)
742 - cảm ơn anh Hùng (ĐH Tây Nguyên) mua 10kg trùn quế sinh khối
741 - cảm ơn chị Hường (Krông Nô, Đăk Nông) mua 10kg giống

----------o0o----------


740 - cảm ơn chị Nga (Buôn Hồ) mua 30kg sinh khối
739 - cảm ơn anh Minh (Ninh Thuận) mua 100 kg giống
738 - cảm ơn bạn Mạnh (Krông Nô, DakNong) mua 20kg sinh khối
737 - cảm ơn em Quyền (Cư Bao) mua 50kg trùn quế sinh khối
736 - cảm ơn em Dương (Ea Kar) mua 20kg sinh khối
735 - cảm ơn em Hạnh (Ea Súp) mua dùm mẹ 20kg giống
734 - cảm ơn em Vũ (ngã 4 Biển Hồ, Gia Lai) mua 20kg giống
733 - cảm ơn chị Hồng mua 100 kg trùn quế sinh khối
732 - cảm ơn bạn Đoàn (Cư Ewi, Cư Kuin, DakLak) mua 29kg giống
731 - cảm ơn chú Hưng, mua 20kg sinh khối (giao ở Km5)

----------o0o----------


730 - cảm ơn 1 khách hàng ghé trực tiếp 10kg sinh khối (Bố mình quên không hỏi tên)
729 - cảm ơn anh Thọ (Thành Nhất, BMT) mua 50kg giống
728 - cảm ơn anh Mạnh (Ninh Hòa) mua 50kg sinh khối
727 - cảm ơn bạn Long (Đặng Tất, BMT) mua 100 kg giống (khách VIP)
726 - cảm ơn em Tú (135 Hùng Vương, BMT) mua 10kg sinh khối
725 - cảm ơn em Hoàng (Buôn Đôn) mua 20kg trùn quế sinh khối
724 - cảm ơn em Thảo (Krông Năng) mua 30kg giống, tặng 5kg
723 - cảm ơn Chú Sanh mua lần 2 với 50kg
722 - cảm ơn em Nhân (cổng nhà thờ Tân Hòa) mua 10kg sinh khối
721 - cảm ơn em Thu Hà (giáo viên) ghé tận nhà mua 50kg giống

----------o0o----------


720 - cảm ơn em Tú (Cư Mgar) mua 50kg sinh khối
719 - cảm ơn bạn Bảo (Ea Kar) mua 20kg trùn quế giống
718 - cảm ơn cô giáo Liên mua 20kg phân trùn quế tặng bạn của mình (mua lần 3)
717 - cảm ơn anh Do (Hoàng Diệu, BMT) mua combo 20kg trùn quế
716 - cảm ơn em Vũ (Bình Thuận) mua 50kg giống
715 - cảm ơn em Hoàn (KrongBong) mua 25+3kg trùn quế sinh khối
714 - cảm ơn chú Sanh (Cư Mgar) ghé mua 30kg trùn quế giống
713 - cảm ơn em Bảo Trân (Diên Khánh, Khánh Hòa) mua 20kg giống
712 - cảm ơn chị Hoa (Ninh Hòa) mua lần 2: cũng 20kg sinh khối như lần 1
711 - cảm ơn em Cảnh (Đăk Bukso, Tuy Đức, Đăk Nông) mua 50kg giống
710 - cảm ơn anh Dĩnh (Pleiku, Gia Lai) mua 20kg giống
709 - cảm ơn bạn Công (Vĩnh Phước, Nha Trang) mua 10kg giống
708 - cảm ơn mẹ con chị Mai (Ninh Hòa) mua 50kg giống
707 - cảm ơn em Kiều Trang (Mdrak, Đăk Lăk) mua 20kg giống
706 - cảm ơn em Hòa (Phú Yên) ck agribank: mua 20kg trùn quế sinh khối
705 - cảm ơn em Mai (AyunPa - GiaLai) mua 25kg, tặng 3kg sinh khối
704 - cảm ơn cô giáo Ngọc (Krông Nô) mua 20kg trùn quế giống
703 - cảm ơn 1 bạn khách hàng của Thú Y Văn Thảo mua 20kg giống
702 - cảm ơn anh Cư Kuin ghé mua 30kg trùn quế giống
701 - cảm ơn chú Nhuận (Krông Bông) mua 100 kg trùn quế giống

----------o0o----------


700 - cảm ơn anh Nghĩa (Ea Hleo) mua 20kg trùn quế sinh khối
699 - cảm ơn anh Thư (Phan Rang) mua 20kg giống và được tặng thêm 3kg
698 - cảm ơn 1 vị khách đến mua khi mình đang đi giao trên BMT (mua 20kg giống)
697 - cảm ơn em Sang (Pleiku) mua 20kg trùn quế sinh khối
696 - cảm ơn em Hà (120 Trần Phú.BMT) mua 20kg trùn quế giống
695 - cảm ơn bạn Khanh (Nha Trang) chuyển khoản mua 20kg trùn quế giống
694 - cảm ơn anh Đề (Ea Súp) ghé mua 20kg trùn quế sinh khối
693 - cảm ơn anh Quốc (Lâm Đồng) chuyển tiền mua 20kg trùn quế giống
692 - cảm ơn anh Thuận (Bình Định) mua 40kg trùn quế giống ạ
691 - cảm ơn em Đậu Lan Phương (BMT) mua 50kg trùn quế sinh khối

----------o0o----------


690 - cảm ơn em Vũ (Lý Thái Tổ, BMT) mua 40kg phân trùn quế (mua lần 4)
689 - cảm ơn cô Nga mua thêm 1kg trùn thịt (dùng để làm mồi câu cá)
688 - cảm ơn anh Hóa (Km5) mua 20kg trùn quế giống
687 - cảm ơn vợ chồng chị Loan (Ea Hleo) mua 60kg trùn quế giống
686 - cảm ơn vợ chồng bạn Kỳ (Đăk Mil) mua 20kg trùn quế sinh khối
685 - cảm ơn bé Trinh (Trung Hòa) mua 40kg phân trùn quế
684 - cảm ơn em Thắng (Ea Kiết, Cư Mgar, DakLak) mua 30kg trùn quế giống
683 - cảm ơn em Trang (BMT) mua 23kg trùn quế giống
682 - cảm ơn anh Dũng (Buôn Đôn) chở xe máy, mua 50kg trùn quế sinh khối
681 - cảm ơn anh Nam Dong, Cư Jut, Đăk Nông mua 50kg trùn quế giống

----------o0o----------


680 - cảm ơn 1 khách ở VĐ4 ghé mua 50kg trùn giống
679 - cảm ơn em Vũ (Lý Thái Tổ, BMT) mua 33kg phân trùn quế (mua lần 3)
678 - cảm ơn chị Phượng (ĐăkGlei, KonTum) mua 60kg trùn quế sinh khối
677 - cảm ơn em Trang Duan, Đức Cơ, GiaLai: mua 30kg trùn quế giống
676 - cảm ơn anh Vững (Đường Giải Phóng, Nha Trang) mua 20kg trùn quế sinh khối
675 - cảm ơn chị Diễm (Cầu 14) mua 10kg trùn quế sinh khối
674 - cảm ơn 1 khách ở gần ĐH Tây Nguyên ghé mua 30kg phân trùn quế
673 - cảm ơn em Vũ (Lý Thái Tổ) mua 33kg phân trùn quế (mua lần 2)
672 - cảm ơn cô Nga (Ngã 3 Ea Kao) đặt 20kg trùn quế LAI (dùng câu cá)
671 - cảm ơn em Khiêm Dương (lần 2) mua 65kg trùn quế sinh khối

----------o0o----------


670 - cảm ơn em Chín (Ea Hleo) mua 20kg trùn quế giống (xe Thuần Sự)
669 - cảm ơn em Thắng (Ninh Hòa) chuyển tiền mua 50kg trùn quế sinh khối
668 - cảm ơn em Biên (Buôn Đôn) đặt mua 15kg trùn quế giống
667 - cảm ơn nhóm anh LONG (Đăk Nông) mua 20kg trùn quế sinh khối
666 - cảm ơn em Vũ (Lý Thái Tổ, BMT) mua 40kg phân trùn quế xịn
665 - cảm ơn nhà Ngọc Lan Trần (VĐ4) mua 50kg giống
664 - cảm ơn em Trường (Krông Bông) mua 20kg trùn quế sinh khối
663 - cảm ơn anh Nghĩa (Nha Trang) mua 25kg giống
662 - cảm ơn anh Sơn (Ninh Hòa) mua 20kg trùn quế sinh khối
661 - cảm ơn em Thúy Nga, BMT: mua 20kg trùn quế giống

----------o0o----------


660 - cảm ơn em Hằng, BMT khai trương CANH TÝ 2020 với 18kg phân trùn quế cho hoa hồng, cây cảnh
659 - cảm ơn em Y Đông (Krông Buk) chạy xe máy 70km mua 20kg trùn quế giống
658 - cảm ơn em Minh mua 20kg trùn quế giống
657 - cảm ơn em Kiệt (ĐH Tây Nguyên) mua 10kg trùn quế sinh khối
656 - cảm ơn em Sơn (19/5, BMT) mua 15kg trùn quế giống
655 - cảm ơn em Hiền (Phan Bội Châu, BMT) mua 10kg nuôi trong thùng xốp
654 - cảm ơn chú Thịnh (Km62, Ea Kar) mua 20kg trùn quế giống
653 - cảm ơn bạn Dũng (Trung Hòa) mua 10kg giống giao tại: Thú Y Văn Thảo
652 - cảm ơn em Hải và mẹ (VD1) chạy xe vào lấy 20kg trùn quế giống
651 - cảm ơn chú Thanh (Plieku) mua 20kg trùn quế sinh khối, xe thu hộ 500k

----------o0o----------


650 - cảm ơn anh Linh (Hùng Vương, BMT) mua 10kg trùn quế giống cho vào tháp rau
649 - cảm ơn em Liên (Ktur) mua 25kg phân trùn quế loại xịn
648 - cảm ơn bạn Tuấn Anh (Mdrak) mua 170 kg giống
647 - cảm ơn Photocopy Đoan Vy mua lần 2 cũng 20kg sinh khối
646 - cảm ơn bạn Hải (Ninh Thuận) mua 20kg (KM thêm 5kg) trùn quế giống
645 - cảm ơn 2 vợ chồng em Lương và Trúc mua 60 kg trùn quế giống
644 - cảm ơn anh Dũng (VĐ3, Cư Kuin) mua 20kg trùn quế sinh khối
643 - cảm ơn anh MinhDz mua 50kg trùn quế sinh khối
642 - cảm ơn anh Hiệp (Krông Bông, Đăk Lăk) ghé mua 30kg trùn quế giống
641 - cảm ơn 1 bạn Krông aNa ghé mua 30kg trùn quế giống

----------o0o----------


640 - cảm ơn bạn Đông - Duy Hòa ghé mua 10kg trùn quế sinh khối
639 - cảm ơn anh chị Thái (Km19) ghé trực tiếp mua 30kg trùn quế giống
638 - cảm ơn em Khiêm Dương (Cầu Dứa) mua 20kg trùn quế sinh khối
637 - cảm ơn bạn Phụng (Krông Bông) mua 20kg trùn quế giống
636 - cảm ơn anh Hiền (Krông Bông) mua 50kg giống ạ
635 - cảm ơn em Đạt (Cư Jut) đã mua 25 kg trùn quế sinh khối
634 - cảm ơn anh Hai Xilo (Phú Yên) mua 20 kg trùn quế sinh khối
633 - cảm ơn Sơ Cẩm Nhung (Kon Tum) mua 100 kg trùn quế giống
632 - cảm ơn bạn Nhật (Krông Bông) ghé trực tiếp mua 20kg giống
631 - cảm ơn anh Hùng (Bồng Sơn, Bình Định) mua 20kg sinh khối

----------o0o----------


630 - cảm ơn anh Nguyên (KrongPak) mua 20kg trùn quế giống
629 - cảm ơn anh Phúc (Nha Trang) mua 20kg sinh khối
628 - cảm ơn anh Quỳnh và 1 người bạn (Hòa Thắng) mua 60kg phân trùn quế
627 - cảm ơn anh Dương (Tuy Đức, mua lần 2) 168kg sinh khối
626 - cảm ơn chú Quang?! mua 500k trùn quế giống
625 - cảm ơn 2 bạn Đăk Nông mua 10kg trùn sinh khối
624 - cảm ơn bạn Hùng (Km5) ghé mua 20kg trùn quế giống
623 - cảm ơn vợ chồng Huệ Hạnh (Buôn Đôn) mua 20kg sinh khối
622 - cảm ơn 2 vợ chồng Quỳnh Ngọc mua 30kg trùn sinh khối
621 - cảm ơn em Phạm Văn Hoàng Phương (BMT) mua 20kg trùn quế giống

----------o0o----------


620 - cảm ơn em Quyết (Buôn Hồ) mua trực tiếp 10kg sinh khối
619 - cảm ơn anh Quảng (Krông Păk) mua 100 kg trùn quế giống
618 - cảm ơn em Thịnh (Bình Phước) mua 50kg trùn quế sinh khối
617 - cảm ơn anh Khánh (Buôn Hồ) mua 20kg trùn quế giống
616 - cảm ơn bạn Thành (Krông Pa) mua 20kg trùn quế sinh khối
615 - cảm ơn em Vi Thị Sinh (Tuy Đức) mua 20kg trùn quế sinh khối
614 - cảm ơn bạn Triều, Đăk Mil, Đăk Nông ghé mua 30kg trùn quế giống
613 - cảm ơn Ma Phi (Cư Mgar) mua 50kg trùn quế sinh khối
612 - cảm ơn anh Này (ghé trực tiếp) mua 10kg trùn quế giống
611 - cảm ơn anh Dương (Tuy Đức) mua 20kg trùn quế giống

----------o0o----------


610 - cảm ơn anh An (La Sơn) lấy thêm 40kg giống (mua 2 lần: 80kg)
609 - cảm ơn anh Huyên (Đăk Nông) mua 20kg trùn quế sinh khối
608 - cảm ơn chị Lý Kim Phi (Quảng Tín, Đăk Nông) mua 50kg giống
607 - cảm ơn bạn Quang (Việt Đức 5) mua 10kg trùn quế sinh khối
606 - cảm ơn bạn Hòa (Phước An, Krông Păk, Dak Lak) mua 50kg giống
605 - cảm ơn anh An (Gia Lai) mua 40kg (nhờ xe thu hộ)
604 - cảm ơn em Thuận (Nha Trang) chuyển tiền mua lần 2: cũng 20kg giống
603 - cảm ơn chị Thảo (Buôn Ma Thuột) mua 20kg trùn quế sinh khối ạ
602 - cảm ơn anh Hiếu (Đăk Nông) mua 100 kg sinh khối
601 - cảm ơn vợ chồng Sanh + Hà (Ninh Thuận) mua 20kg sinh khối

----------o0o----------


600 - cảm ơn bạn Sơn (Tuy Phước - Bình Định) mua 10kg sinh khối
599 - cảm ơn bạn Cường (cây kiểng BMT) mua 20kg phân trùn quế
598 - cảm ơn bạn Thịnh (Quang Trung, BMT) mua 10kg sinh khối
597 - cảm ơn 2 bạn sáng nay (mẹ bán) lấy 50kg trùn quế sinh khối
596 - cảm ơn cô Lành (Trung Hòa) mua 50kg trùn quế giống
595 - cảm ơn anh Tuấn (Cư M'gar) ghé trực tiếp mua 20kg giống
594 - cảm ơn 1 bạn ở Yang Ré ghé mua trùn quế sinh khối (mua ít)
593 - cảm ơn bạn Duy (Tân Tiến) mua 20kg trùn quế sinh khối
592 - cảm ơn chú Thắng (Duy Hòa) mua 30kg trùn quế sinh khối
591 - cảm ơn chị Thanh (An Khê) mua 50kg sinh khối, gửi xe Kiên Cường

----------o0o----------


590 - cảm ơn anh Dũng (Krong Pak) mua 20kg trùn quế sinh khối
589 - cảm ơn chị Hòa Trịnh (Trung Hòa) mua 13 kg phân trùn quế
588 - cảm ơn bạn Hùng (BMT) mua 10kg trùn quế sinh khối
587 - cảm ơn anh Sinh và chị gần nhà: mua 105 kg sinh khối
586 - cảm ơn bạn Phụng (Trung Hòa) mua 40kg trùn quế giống
585 - cảm ơn bạn Tú Nhôm (Ea Ning) mua 20kg trùn quế sinh khối
584 - cảm ơn anh Hưởng (Cư Êwi) mua 20kg trùn quế sinh khối
583 - cảm ơn anh Tuấn (cây số 5, TPBMT, DakLak) mua 5kg sinh khối cho cá
582 - cảm ơn anh Thân (Hòa Thuận, BMT) mua 120 kg trùn quế giống
581 - cảm ơn em Hằng (Đăk Hà, Kon Tum) mua 20kg trùn quế sinh khối

----------o0o----------


580 - cảm ơn chị Hằng (Đăk Hà, Kon Tum) mua 20kg trùn sinh khối
579 - cảm ơn bạn Sơn (Krông Ana) mua 20kg trùn quế sinh khối
578 - cảm ơn bạn Phú (Nha Trang) chuyển khoản mua 20kg trùn sinh khối
577 - cảm ơn vợ chồng chị Dung (Buôn Đôn) mua 100 kg trùn quế sinh khối
576 - cảm ơn anh Hai (CƯ JÚT, Dak Nông) mua 40kg trùn quế sinh khối
575 - cảm ơn anh Y Khoa (huyện Lăk) mua 100 kg trùn quế sinh khối
574 - cảm ơn anh Ngọc (TT Phước An) mua 50kg trùn quế sinh khối
573 - cảm ơn anh Sáu (Cư Kpô, Krông Búk, Đăk Lăk) mua 25kg sinh khối
572 - cảm ơn anh Hiển (Lâm Đồng) ck 850k mua 50kg trùn quế sinh khối
571 - cảm ơn anh Phú (Vĩnh Lương, Nha Trang) mua lần 2 (cũng 20kg sinh khối)

----------o0o----------


570 - cảm ơn anh Thái (Đăk Nông) mua 100 kg trùn quế sinh khối
569 - cảm ơn em Phú (Vĩnh Lương) mua lần 2: 20kg sinh khối
568 - cảm ơn em Phú (cây số 8, Ninh Hòa) mua 50kg sinh khối
567 - cảm ơn anh Cường (gần bx Nha Trang) mua 50kg sinh khối
566 - cảm ơn anh chị Krông Bông: mua 30kg trùn quế sinh khối
565 - cảm ơn chị Xoan (Mdrak) gửi tiền nhà xe mua 20kg giống
564 - cảm ơn nữ khách Thanh Liêm: Đăk Nông, mua 20kg trùn quế giống
563 - cảm ơn anh Vọng (Cư Êwi) mua 10kg trùn quế sinh khối
562 - cảm ơn gia đình bạn Hoàng (Cư M'gar) mua 20kg trùn quế giống
561 - cảm ơn bạn Tú (Cư M'gar) mua 10kg trùn quế sinh khối

----------o0o----------


560 - cảm ơn anh Toản (Cư Kuin) mua 20kg giống
559 - cảm ơn em Phú (Nha Trang) mua 20kg trùn quế sinh khối
558 - cảm ơn chú Thanh Tâm (Cư Mgar) mua 25kg trùn quế sinh khối
557 - cảm ơn chú Thức (Đăk Nông) chạy xe máy tận nơi: 50kg trùn quế sinh khối
556 - cảm ơn vị khách Krông aNa (không để lại tên) ghé trực tiếp mua 20kg sinh khối
555 - cảm ơn anh Bình (Bù Đăng, Bình Phước) mua 50kg trùn quế giống
554 - cảm ơn anh Tuyên (Nam Ka, Lăk) mua 40kg (được 45kg do gửi tiền trước)
553 - cảm ơn cô giáo Ly (Pleiku, Gia Lai) mua 5kg về phục vụ giảng dạy
552 - cảm ơn anh Toàn (Bình Phước) mua 20kg trùn quế sinh khối
551 - cảm ơn bạn Hoàng (Buôn Hồ) mua 35kg trùn quế sinh khối

----------o0o----------


550 - cảm ơn anh Chúc mua 100 kg trùn quế sinh khối
549 - cảm ơn anh Phạm Hải (Buôn Hồ) mua 25kg giống
548 - cảm ơn nhà Lục Sơn Phu Tử (Buôn Đôn) mua 50kg trùn quế sinh khối
548 - cảm ơn bạn Quyền Oai - Krông Năng: 20kg trùn quế giống
547 - cảm ơn anh Huy, Chi Lăng, BMT, Dak Lak: mua 25kg sinh khối
546 - cảm ơn anh Khánh (gần bến xe phí nam Nha Trang) mua 20kg giống
545 - cảm ơn anh Thiện - Đăk Mil (người quen BMT nhận giúp 20kg giống)
544 - cảm ơn em Trưởng mua lần 2 (giao ở sân Quảng Trường BMT)
543 - cảm ơn anh Tuấn Anh (Cư M'gar, Đăk Lăk) mua 25kg trùn quế sinh khối
542 - cảm ơn anh chị CAO (Dak Mil) ghé trực tiếp mua 100 kg trùn quế giống
541 - cảm ơn anh Thành (huyện Krông Năng, Dak Lak) mua 20kg trùn quế giống

----------o0o----------


540 - cô Lan (Ea Kar) mua 50kg (ck qua VCB) cảm ơn cô
539 - cảm ơn chị Hồng (dak Nông) mua 20kg trùn quế giống
538 - cảm ơn bạn Long (Đồng Xoài, Bình Phước) ck450k lấy 20kg trùn quế giống
537 - cảm ơn anh Trần Vũ (Krong Năng) mua 50kg sinh khối giống
536 - cảm ơn anh Thành (BMT - DakLak) mua 20kg giống
535 - cảm ơn anh Huynh (Quảng Tín, Dak Nông) mua 50kg sinh khối
534 - cảm ơn Phân Bón Lê Dinh (Krong Pa, Gia Lai) 20kg giống
533 - cảm ơn anh Bắc (Dak Ha, Kon Tum) mua 20kg trùn quế giống
532 - cảm ơn anh Chiến mua 70kg trùn quế giống (Đăk Ha, Đăk Nông)
531 - cảm ơn anh Thắng (Cư M'gar, Dak Lak) ghé lấy 20kg trùn quế giống

----------o0o----------


530 - cảm ơn anh Bảo ghé lấy 25kg trùn quế giống
529 - cảm ơn bạn Dũng - Ea Kar (50kg sinh khối)
528 - cảm ơn bạn có nick zalo Mật Vũ ghé mua giun quế giống
527 - cảm ơn anh Hoàng (mua lần 2) với 50kg sinh khối (12/05/19)
526 - cảm ơn vợ chồng chị Thảo (Cư Jút, Đăk Nông) mua 20kg sinh khối
525 - cảm ơn vợ chồng bạn Thắng (Đăk Nông) mua 50kg trùn quế sinh khối
524 - cảm ơn anh Hưng (đèo Hà Lan) 25kg sinh khối
523 - cảm ơn anh Long (Đam Rông) mua 1 tạ sinh khối (100 kg)
522 - cảm ơn anh Trân (TT Kiến Đức, Đăk Nông): 50kg sinh khối
521 - cảm ơn anh Duy mua 50kg trùn quế giống

----------o0o----------


520 - cảm ơn anh Mạc (B15, Kon Tum) mua 20kg trùn quế giống
519 - cảm ơn em Phương Lan (BMT) ghé thú y Văn Thảo: 10kg sinh khối
518 - cảm ơn anh Khuâng (Kon Tum) mua 30kg trùn quế sinh khối ạ
517 - cảm ơn chị Lan (BMT) mua lần 2 (cũng 50kg trùn quế sinh khối)
516 - cảm ơn bạn Tùng (Ea Kar) mua 20kg trùn quế giống
515 - cảm ơn bạn Tường (huyện M'Đrăk) mua 20kg trùn quế sinh khối
514 - cảm ơn anh Thuận (Ea Kao, BMT, Dak Lak) ghé trực tiếp: 20kg trùn quế giống
513 - cảm ơn anh Hùng (lấy 20kg cho anh Phước ở Krông Bông)
512 - cảm ơn anh Kiệt, chợ Ea Tân, Krông Năng, Dak Lak mua 20kg
511 - cảm ơn bạn Nhân - Ninh Hòa, Khánh Hòa mua 100 kg

----------o0o----------


510 - cảm ơn bạn Cường - DakNong mua 20kg (nhận ở BMT)
509 - cảm ơn gia đình chị Sử (BMT, nhà thờ KHU TƯ) mua 20kg
508 - cảm ơn vợ chồng anh Nhất (huyện Lăk, DakLak) mua 20kg
507 - cảm ơn anh Sơn (Buôn Hồ, krông Buk, DakLak) mua 100 kg
506 - cảm ơn anh Hùng (1985, gửi địa điểm qua zalo) mua 100 kg
505 - cảm ơn anh Bắc (Cư Kuin) mua 20 kg trùn quế giống
504 - cảm ơn anh Kiệt (Ea Súp) ghé chở 220kg trùn quế sinh khối
503 - cảm ơn bạn Huy, Km5, mua 25kg phân giun quế xịn
502 - cảm ơn bạn Thuận (Khánh Hòa) chuyển tiền qua vietcombank mua 20kg
501 - cảm ơn Anh Quốc (Bình Định) mua 30kg trùn quế giống

----------o0o----------


500 - cảm ơn chị Lan (BMT, Dak Lak) mua 50kg trùn quế giống
499 - cảm ơn chị Hòa Trịnh (Cư Kuin) mua 20kg phân trùn quế
498 - cảm ơn anh Ngà (Ea Sup) 30kg trùn quế sinh khối
497 - cảm ơn anh Giáp (Ea Súp) mua 30kg giun giống
496 - cảm ơn bạn Đài (BMT, Dak Lak) mua 20kg giống
495 - cảm ơn em Oanh (Ea Súp) mua 20kg trùn sinh khối
494 - cảm ơn anh Vương (Chư Pưh, Gia Lai) 20kg trùn quế giống
493 - cảm ơn bạn Tùng (Buôn Hồ) mua 50kg trùn quế giống (giao qua xe BUS)
492 - cảm ơn anh Quang (Buôn Đôn) mua 100 kg trùn quế giống
491 - cảm ơn anh Thiện PRO (Krông Păk) 50kg giun giống (lần 2)

----------o0o----------


490 - cảm ơn anh Quang (Krông aNa) mua 20kg giun quế giống
489 - cảm ơn em Minh (Sinh Viên ĐH Tây Nguyên) 20kg về Cư Mgar
488 - cảm ơn anh Tùng (Ea Hleo) mua 100 kg trùn quế giống
487 - cảm ơn anh Ngọc (Đạt Lý, BMT, Đăk Lăk) mua 30kh giun quế giống
486 - cảm ơn em Cương (Ea Kar, Dak Lak) mua 300 kg trùn quế sinh khối
485 - cảm ơn anh Vũ (Khánh Hòa) đã mua 20kg (xe Hương Khuê)
484 - cảm ơn bạn Tuấn (huyện Krông Păk, Dak Lak) mua 20kg giun quế giống
483 - cảm ơn anh Việt (Tuy Đức, Đăk Nông) mua 200 kg giống
482 - cảm ơn chị Thúy (xã Krông Nô, Lăk, Đăk Lăk) 20kg giống
481 - cảm ơn Anh Hậu (Krông Năng - DakLak) mua 20kg giun quế giống

----------o0o----------


480 - cảm ơn bạn Hậu (BMT- DakLak) mua 10kg phân giun quế
479 - cảm ơn chú Vọng (Buôn Hồ) gửi tiền xe BUS lấy 30kg giống
478 - cảm ơn anh Tâm (gần sân bay BMT) mua 10kg phân trùn quế
477 - cảm ơn vợ chồng bạn Phong: mua 25kg trùn quế giống
476 - cảm ơn anh Định (gửi tiền nhà xe Phi Long) mua 50kg trùn quế giống
475 - cảm ơn bạn Song (Ngã 6 BMT) mua 20kg phân trùn quế
474 - cảm ơn anh Trang (BMT mua đưa về Buôn Đôn) 50kg giun quế sinh khối
473 - cảm ơn anh Chử Văn Giót (Đạ Tẻh, Lâm Đồng) 50kg trùn quế giống
472 - cảm ơn anh Lý Nie Kdam (Cư Pơng, Krông Buk, DakLak) 20 kg giống
471 - cảm ơn bạn Phòng (ngã tư Biển Hồ, Gia Lai) mua 20 kg

----------o0o----------


470 - cảm ơn bạn Thạnh (Y Ngông, BMT, Đăk Lăk) lấy 20kg giun giống
469 - cảm ơn anh Quyền (Krong Năng, DakLak) 100 kg (mua lần 2)
468 - cảm ơn bạn Tuấn (DakMil) lấy 100 kg trùn quế giống
467 - cảm ơn em Tran Hau Hoang - chạy xe máy từ SG về ghé lấy 20kg
466 - cảm ơn anh Thành (Kbang, Gia Lai) mua lần 2: 400kg (tổng 600kg rồi)
465 - cảm ơn anh Thiện (huyện Krông Păk, Đăk Lăk) mua 50kg trùn quế
464 - cảm ơn em Sửu, ĐH Tây Nguyên: mua 30kg trùn quế sinh khối
463 - cảm ơn anh Trà, Hòa Phú, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk: 20kg
462 - cảm ơn em Thảo Đỗ (krong Năng, xe Thông Sâm) 10kg giống
461 - cảm ơn em Khánh Đỗ (Krông Păk) mua 30kg trùn quế sinh khối

----------o0o----------


460 - cảm ơn anh Giang (krong pak) mua 20kg trùn quế sinh khối
459 - cảm ơn anh Thành (Kbang, Gia Lai) mua 200 kg giống
458 - cảm ơn chị Kơ Nia mua 10kg trùn quế sinh khối
457 - cảm ơn bạn Tuấn mua 30kg phân trùn quế
456 - cảm ơn anh Y Khaly Êbing (Krông Păk) 30kg giống
455 - cảm ơn anh Quyền (Krông Năng) 50kg trùn giống
454 - cảm ơn em Vũ - Hòa Đông (30kg trùn sinh khối)
453 - cảm ơn bạn anh Cảnh (Krông aNa) ghé mua 20kg sinh khối
452 - cảm ơn Đinh Toàn với 100 kg sinh khối (lần 1)
451 - cảm ơn Thu Trang với 40kg PHÂN trùn quế của mình

----------o0o----------


450 - cảm ơn anh Huy (Nha Trang - Khánh Hòa) 50kg trùn quế giống
449 - cảm ơn vợ chồng anh Nghĩa (Krông Păk, DakLak) 20kg
448 - cảm ơn anh Cường (Km66, Ea Kar, DakLak) 15kg sinh khối
447 - cảm ơn anh Hải (ngã 3 Phú Mỹ, Gia Lai) 20kg trùn quế giống
446 - cảm ơn bạn Tiến (Ea Sup, DakLak) mua 50kg trùn quế sinh khối
445 - cảm ơn chị Loan (Ea Kar, Đăk Lăk) gửi tiền trước (xe Thế Vĩnh): 30kg
444 - cảm ơn anh Ngô Minh (Diên Khánh - Khánh Hòa) mua 50kg sinh khối
443 - cảm ơn anh Đức - đèo Hà Lan: 15kg (sẽ mua nhiều)
442 - cảm ơn anh Dũng - Buôn Đôn mua 100 kg trùn sinh khối
441 - cảm ơn chị Loan ở Đà Nẵng tặng chị Vương ở Cam Ranh 20kg trùn quế giống

----------o0o----------


440 - cảm ơn anh Thiệu (Cư M'gar) mua 100 kg trùn quế sinh khối
439 - cảm ơn anh Nhật, Ninh Thuận: mua 50 kg trùn giống
438 - cảm ơn VŨ VINH ANH (Thôn 10, Ea ktur) 50 kg sinh khối
437 - cảm ơn anh Quảng (TT Krông Bông) đến trực tiếp lấy 25kg trùn giống
436 - cảm ơn anh Hận (Ea Sup) ghé lấy 50 kg trùn quế sinh khối
435 - cảm ơn chị Thúy (Núi Xanh - Cư Mgar) 100 kg sinh khối
434 - cảm ơn chị Ngà (Bình Phước) mua 100 kg sinh khối (*)
433 - cảm ơn anh Ước - Krông Păk, Đăk Lăk: mua 20kg giống
432 - cảm ơn anh Đại - Buôn Đôn mua 80kg trùn quế giống
431 - cảm ơn 5 bạn SV Đại Học Tây Nguyên: ghé mua 20kg sinh khối

----------o0o----------


430 - cảm ơn anh Phùng: mua 20kg trùn quế sinh khối)
429 - cảm ơn vợ chồng bạn Trí (BMT) ghé lấy 20kg
428 - cảm ơn anh Phú (Krông Păk) mua 20 kg trùn quế giống
427 - cảm ơn anh khách ngày mưa bão: 15kg trùn sinh khối (BMT)
426 - cảm ơn bạn Nhật (Krông Bông) lấy 45kg trùn sinh khối
425 - cảm ơn chị Phương (Đăk Min, Đăk Nông) mua 100 kg phân trùn quế
424 - cảm ơn bạn Vinh (Buôn Trấp, Krông Ana, DakLak) Google Maps chỉ đường
423 - cảm ơn bạn Hoàng Đinh (Phước An, Krông Păk, Đăk Lăk) 20kg trùn quế giống
422 - cảm ơn anh Vương (Krông Păk, Đăk Lăk) mua 20kg trùn quế sinh khối
421 - cảm ơn anh Tiên (Ea H'Leo) mua 50kg trùn quế giống

----------o0o----------


420 - cảm ơn anh Hùng (giáo viên, DakNong) mua 100 kg trùn giống
419 - cảm ơn anh Tuấn (Buôn Ma Thuột) ghé trực tiếp và mua 30kg trùn giống
418 - cảm ơn bạn Nguyên (Cư Bao) mua 10kg
417 - cảm ơn bạn Thắng (BMT) ghé lấy 30kg trùn giống
416 - cảm ơn bạn Quốc (ngã 3 Bảy Búa, Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa)
415 - cảm ơn anh Trung (An Khê - Gia Lai) đặt mua 30kg trùn giống
414 - cảm ơn bạn Hải (Diên Khánh, Khánh Hòa) 20kg trùn quế sinh khối
413 - cảm ơn anh Nhàn (bạn Tú nhận dùm) - Lâm Đồng: 20kg trùn quế giống
412 - cảm ơn bạn Trưởng (gần bv Thiện Hạnh, BMT) 10kg sinh khối
411 - cảm ơn anh chị Thành Hoa (Ea Sol, Ea Hleo, Daklak) 30kg giống

----------o0o----------


410 - cảm ơn cô học trò của thầy Chinh - ĐH Tây Nguyên (10kg sinh khối)
409 - cảm ơn bạn Tuấn (giáo viên ở Cư Êwi, Cư Kuin, Đăk Lăk) 10kg
408 - cảm ơn chị Liên (quầy thuốc 18, M'Drak) mua 20kg trùn quế giống
407 - cảm ơn bạn Luân (Ea Hu, Cư Kuin, Dak Lak) mua 40kg giống
406 - cảm ơn bạn Quyền (Phú Yên) 20kg (xe Bê Hà thu hộ tiền)
405 - cảm ơn anh giáo viên dạy lái xe (Ea Hu) mua 29kg giống
404 - cảm ơn anh Hùng (08 Tô Hiệu, BMT, DakLak) mua dùm cho người Buôn Hồ
403 - cảm ơn bạn Phương (Ea Kao) mua 40kg trùn giống
402 - cảm ơn anh Hải (Buôn Hồ) mua 30 kg trùn sinh khối
401 - cảm ơn chị Thu (BMT, Đăk Lăk) mua 100 kg phân trùn quế

----------o0o----------


400 - cảm ơn anh Bình (Cư M'Gar, Dak Lak) ghé trực tiếp lấy 20kg
399 - cảm ơn anh Vinh (xã Ea Hu, Cư Kuin, Đăk Lăk) mua 30kg
398 - cảm ơn anh Trường (Buôn Đôn) mua 50kg trùn quế giống
397 - cảm ơn bạn Van Long (Krông Bông) mua 20 kg
396 - cảm ơn anh Úy (Krông Năng, Đăk Lăk) mua lần 2: 30kg
395 - cảm ơn anh Úy (Krông Năng) 20kg trùn quế sinh khối
394 - cảm ơn anh Danh (19/8, Cư Kuin, Dak Lak) lấy 10kg trùn sinh khối
393 - cảm ơn anh Lâm (sau ĐH Tây Nguyên) đặt 20kg sinh khối (mua lần 2)
392 - cảm ơn anh Toàn (Buôn Đôn) ghé lấy 25 kg trùn sinh khối
391 - cảm ơn anh Giang (Playku - Gia Lai) 20kg (liên hệ qua Zalo)

----------o0o----------


390 - cảm ơn bạn Hải (xã Ea Na, Krông Ana) lấy 15kg trùn quế sinh khối
389 - cảm ơn em Hân (bến xe phía Bắc - Nha Trang) mua 20kg
388 - cảm ơn 2 vc bạn Long (Krông Bông) mua 20 kg trùn quế sinh khối
387 - cảm ơn anh Chương (Thôn 86, Ea Tiêu, Cư Kuin, Dak Lak) 50kg
386 - cảm ơn anh Hạ (Krong Pak, Dak Lak) 30kg (có tới 3 hecta mặt nước Ao)
385 - cảm ơn anh Hùng (Hòa Xuân, BMT, Dak Lak) mua 50 kg sinh khối
384 - cảm ơn bạn Thông (Krông Bông) đã ghé trực tiếp mua 20 kg
383 - cảm ơn anh Taxi (chở anh Hoàn mua 1 tạ trước đây) mua thêm 100 kg
382 - cảm ơn gia đình chị Nga (Duy Hòa, BMT, Dak Lak) 1,2 tấn ( 1200 kg)
381 - cảm ơn anh Tài (Ea Súp) gửi tiền xe mua 75kg về chia 3 người

----------o0o----------


380 - cảm ơn bạn Sinh (Krông Bông) đã chạy xe máy lấy 60kg sinh khối
379 - cảm ơn cô Ân huyện Ea H'Leo, Dak Lak mua 60kg (xe Thuần Sự)
378 - cảm ơn em Hân, BMT (nuôi ở M'Đrăk) mua 40kg trùn quế sinh khối
377 - cảm ơn em Niê'ss Gợ'ss mua 40kg (huyện Krông Năng)
376 - cảm ơn anh Hoàn mua 100 kg ở huyện Buôn Đôn (tặng thêm 15kg)
375 - cảm ơn em Kim Ju My (3 người đi xe hơi) ghé mua phân trùn quế
374 - cảm ơn anh chị Thảo (Ea H'leo, Đăk Lăk) mua 50kg trùn sinh khối
373 - cảm ơn anh Toại (Đăk Hà, Kon Tum) 20kg. Nhà xe Lai Phượng thu hộ
372 - cảm ơn anh Lâm (BMT, Đăk Lăk) ghé tận nơi lấy 25 kg trùn giống
371 - cảm ơn em Nhựt (Hòa Phú, BMT, Đăk Lăk) mua 100 kg trùn sinh khối

----------o0o----------


370 - cảm ơn anh Tiền Trung Kiệt (Đăk Nông) 45kg trùn quế sinh khối
369 - cảm ơn cô Liên (zalo) ở Buôn Đôn ghé trực tiếp. 25kg
368 - cảm ơn anh Đông (Ninh Hòa) 20kg trùn quế sinh khối
367 - cảm ơn anh Toàn (hội nông dân Cư Jut, Đăk Nông) 50kg trùn sinh khối
366 - cảm ơn anh Minh (Krông Păk, Đăk Lăk) giao dịch ở Thú Y Trung Hoa
365 - cảm ơn bạn Vinh (Ea Quế, Cư M'gar) mua thêm 80kg (đây là lần 2)
364 - cảm ơn vị khách tên DUNG - khách sạn Pleiku, Gia Lai: mua 20 kg
363 - cảm ơn bạn Phi (Chi Lăng, BMT, Đăk Lăk) mua 25kg
362 - cảm ơn anh Hưởng tỉnh Ninh Thuận đặt mua 20kg trùn sinh khối
361 - cảm ơn chị Mai xã Nam Dong, Cư Jút, Đăk Nông: mua 20kg

----------o0o----------


360 - cảm ơn nữ khách Thúy (Cam Ranh) Agribank (500k) = 20kg
359 - cảm ơn 2 bạn Bộ Đội (Hòa Đông, Krông Păk, Đăk Lăk) 25kg
358 - cảm ơn bạn Tiến (Ninh Hòa, Khánh Hòa) 20kg sinh khối
357 - cảm ơn anh Lý - Việt Đức 3 mua 50kg trùn quế sinh khối
356 - cảm ơn anh Hiệp (Kon Tum) đặt mua 20kg (xe Lai Phượng)
355 - cảm ơn anh Thuận (Krông Năng, Đăk Lăk) mua 20kg
354 - cảm ơn bạn ở BMT ghé trực tiếp chỉ xin mua 10kg
353 - cảm ơn bạn anh Hiển (bên dưới) cũng lấy 20kg sinh khối
352 - cảm ơn anh Hiển huyện Krông Nô, Đăk Nông (20kg)
351 - cảm ơn cô H'Leon (chạy xe máy từ Lăk, Đăk Lăk) mua 20 kg

----------o0o----------


350 - cảm ơn vợ chồng anh Hồng (Krông Bông) mua 30kg trùn giống
349 - cảm ơn anh Biên (Đ'rla, Đăk Mil, Đăk Nông) ghé lấy 30kg
348 - cảm ơn anh Tư (huyện Cư Mgar, Đăk Lăk) giao ở chợ Tân An (20kg)
347 - cảm ơn bạn Tùng - Krông Bông (mua 20kg sinh khối giun quế)
346 - cảm ơn 2 vợ chồng anh Yên (20kg)
345 - cảm ơn bạn Tuấn (Bảy Búa, Ninh Hòa, Khánh Hòa) mua 20kg sinh khối
344 - cảm ơn anh Sáu (Krông Păk) mua 700 kg sinh khối
343 - cảm ơn bạn Sơn (Krông Ana) mua 30kg trùn quế sinh khối
342 - cảm ơn 1 vị khách ở LÔ 13 ghé mua 25kg sinh khối
341 - cảm ơn bạn Huấn (Krông Nô) mua 200kg (2 tạ) trùn quế giống

----------o0o----------


340 - cảm ơn bạn Nhật (Phú Yên) ck vietcombank mua 30 kg trùn giống
339 - cảm ơn bạn Phan - Ea H'leo về tận nơi mua 20kg sinh khối
338 - cảm ơn vị khách (anh Thế) Cư M'gar mua 20kg trùn giống
337 - cảm ơn bạn Hải - Krông Năng (mua 20kg)
336 - cảm ơn bạn Nam Vũ huyện Ea Kar mua 50kg sinh khối
335 - cảm ơn 3 bạn Krông aNa, Đăk Lăk (mua 30kg)
334 - cảm ơn vợ chồng bạn Tiến Hà (Đà Nẵng) mua 25kg sinh khối
333 - cảm ơn anh Mừng (xã Bình Thuận, Buôn Hồ, Krông Buk, Đăk Lăk) mua 25kg
332 - cảm ơn anh khách quen của Thú y Văn Thảo mua trùn giống
331 - cảm ơn anh Định mua lần 2, cũng với 20kg trùn quế sinh khối

----------o0o----------


330 - cảm ơn anh Bôk Buôn Mê đã mua 120 kg (1,2 tạ trùn sinh khối)
329 - cảm ơn bạn Hoan (huyện Krông Păk) đã ghé tận nơi mua trùn giống
328 - cảm ơn bạn huyện Krông Bông đã nhờ 1 người bạn ghé lấy 20kg
327 - cảm ơn anh Kỷ (Buôn Hồ, Đăk Lăk) mua 40 kg trùn quế sinh khối
326 - cảm ơn chú của bạn Vinh ở Cư Mgar mua 35 kg sinh khối
325 - cảm ơn bạn Vinh ở Cư Mgar mua 20 kg sinh khối
324 - cảm ơn vợ chồng anh ở huyện Ea Súp mua 50kg sinh khối
323 - cảm ơn 1 bạn ở Ea Bhôk, Cư Kuin đã mua 20kg
322 - cảm ơn anh Hòa, Việt Đức 4, Cư Kuin, Đăk Lăk (40kg trùn quế sinh khối)
321 - cảm ơn bạn Hùng ở Hòa Khánh, BMT, Đăk Lăk mua 50 kg sinh khối

----------o0o----------


320 - cảm ơn anh Hùng + Them (quân đội) mua 20 kg (giao ở BMT - Đăk Lăk)
319 - cảm ơn anh Nghĩa (Phú Thiện - Gia Lai) mua 20 kg sinh khối
318 - cảm ơn anh khách Cư Mgar mua 80kg sinh khối
317 - cảm ơn 2 mẹ con chị Hằng - xã Ea Hu, Cư Kuin, Đăk Lăk mua 25kg
316 - cảm ơn bác Tiền (huyện Buôn Đôn) đã mua 30 kg sinh khối
315 - cảm ơn anh Thành (Cư M'gar, Đăk Lăk) mua 20 kg sinh khối
314 - cảm ơn anh Chiến - Việt Đức 5 - Cư Kuin - Đăk Lăk: 25 kg
313 - cảm ơn anh Thành (xã Tam Giang - Krông Năng) mua 30 kg sinh khối
312 - cảm ơn anh khách hàng mua 22 kg sinh khối (24/07/18)
311 - cảm ơn 2 chị ở huyện Cư Jut, Đăk Nông mua 20 kg sinh khối

----------o0o----------


310 - cảm ơn anh (Tân) ở huyện Ea Kar, Đăk Lăk (15kg)
309 - cảm ơn anh Minh, Ea Bhôk, Cư Kuin, Đăk Lăk (10kg)
308 - cảm ơn bạn Hiếu. Buôn Trấp, Krông aNa, Đăk Lăk: mua 30 kg
307 - cảm ơn vợ chồng chị Hường (Krông Năng) mua 30 kg trùn quế sinh khối
306 - cảm ơn bạn Tuệ (cô Thiệp) - Ea H'Leo: mua 20kg
305 - cảm ơn anh Thạch, Krông Nô, Đăk Nông: 20 kg
304 - cảm ơn anh Tuyên vịt trời (Dak Lak) mua 100 kg sinh khối
303 - cảm ơn bạn Hòa - vùng ven TPBMT - DakLak: mua 23 kg
302 - cảm ơn anh Tùng - Krông ana mua 20 kg trùn quế giống
301 - cảm ơn chú Thương - xã Ea Kao (TPBMT) mua 20 kg sinh khối

----------o0o----------


300 - cảm ơn bạn Cường - Krông Bông: 20kg
299 - cảm ơn anh Quốc Ðiền - Krông Bông: 20kg
298 - cảm ơn bạn Bình - Krông Bông: 20kg
297 - cảm ơn anh Kiên - Krông Buk: 50kg
296 - cảm ơn bạn Dương - Buôn Đôn: 25kg trùn quế sinh khối
295 - cảm ơn anh Huỳnh - Krông Păk: 30kg sinh khối
294 - cảm ơn bạn Việt - Krông Bông: 20kg
293 - cảm ơn bạn Hồng - Cao Thắng - TP.BMT - Đăk Lăk (mua 25kg)
292 - cảm ơn bạn Tuấn - huyện Ea Kar: 90kg trùn giống (sinh khối)
291 - cảm ơn chị Thảo - Khánh Hòa đặt mua 60 kg trùn sinh khối (trùn giống)

----------o0o----------


290 - cảm ơn bạn Lâm Nguyễn (Đăk Nông) liên hệ qua Facebook: mua 20kg
289 - cảm ơn anh Quý - ở 19/8 huyện Cư Kuin, Đăk Lăk: mua 20kg
288 - cảm ơn anh Tuyên (Phú Yên) sống ở Khánh Hòa: mua 50kg giống
287 - cảm ơn anh Thương - huyện Krông aNa mua 20 kg trùn sinh khối
286 - cảm ơn anh Hóa xã Cuôr Knia - Buôn Đôn mua 100 kg sinh khối (trùn giống)
285 - cảm ơn bạn Lợi (Chư Pưh - Gia Lai) mua lần 2 (30 kg)
284 - cảm ơn anh Linh - Ninh Thuận mua 20kg -> gửi xe Thanh Quang
283 - cảm ơn anh Tuyến - huyện Buôn Đôn: 25 kg trùn quế sinh khối
282 - cảm ơn anh Thọ - Buôn Trấp, Krông aNa mua 25kg sinh khối
281 - cảm ơn bạn Nữ - TP.BMT

----------o0o----------


280 - cảm ơn anh Định - huyện Ea Kar
279 - cảm ơn bạn Long - Buôn Hồ, Krông Buk, Đăk Lăk: 20kg
278 - cảm ơn vợ chồng chị Vĩnh - Thuận Hạnh, Đăk Song, Đăk Nông: 20kg
277 - cảm ơn em rể Như Ý (138 Nguyễn Tri Phương - BMT - Đăk Lăk): 20kg
276 - cảm ơn anh Từ (Tân Hòa, Buôn Đôn) mua 20 kg sinh khối
275 - cảm ơn anh Minh - Cư M'gar - Đăk Lăk: 20kg
274 - cảm ơn bạn Nghĩa Phước An - Krông Păk - Đăk Lăk: 20kg (xưa đã mua 1 lần)
273 - cảm ơn anh Hồng - Phú Thiện - Gia Lai: 100 kg
272 - cảm ơn anh Tuấn Ea Kar - Đăk Lăk mua 20kg trùn sinh khối
271 - cảm ơn 2 bạn đường Y Ngông TPBMT - Đăk Lăk mua 20kg sinh khối

----------o0o----------


270 - cảm ơn anh Ea Bar - Buôn Đôn - Đăk Lăk mua 20kg
269 - cảm ơn bạn Tư ở Krông Nô, Đăk Nông và bạn của bạn Tư (mua 10kg)
268 - cảm ơn anh Ea Bar - Buôn Đôn - Đăk Lăk mua 20kg trùn sinh khối
267 - cảm ơn chị Ngọc (ngã 3 Đồng Tâm, Krông ana) mua 20 kg sinh khối
266 - cảm ơn anh San (TPBMT - Đăk Lăk) mua 45 kg trùn quế sinh khối
265 - cảm ơn anh Mẫn ở huyện Ea H'leo - Đăk Lăk mua 20kg
264 - cảm ơn anh ở Phan Bội Châu (BMT - Đăk Lăk) mua 10kg
263 - cảm ơn chú Khải (Krông Bông) mua 50kg sinh khối
262 - cảm ơn bạn TRƠN (Nhà Thờ Phú Lâm, Đăk Nông) 2 lần (60kg)
261 - cảm ơn chị ở P. Thống Nhất, TP.BMT, Đăk Lăk mua 50kg sinh khối

----------o0o----------


260 - cảm ơn bạn Thanh mua 25kg sinh khối (huyện Krông Păk)
259 - cảm ơn bạn Hoan ở Ea H'leo mua 20kg (nhà xe Đoàn Hiền)
258 - cảm ơn bạn Cường - Krông Păk mua 25kg phân trùn quế
257 - cảm ơn cô ở Km 15 - Hòa Đông - Krông Păk mua 20kg (giao ở Thú Y Văn Thảo)
256 - cảm ơn Thú Y Trung Dũng (M'Drăk) 50kg sinh khối (chuyển khoản Agribank)
255 - cảm ơn cô ở Việt Đức 5 (giao 20kg tại Thú Y Văn Thảo)
254 - cảm ơn bạn Huân - Nha Trang, Khánh Hòa mua 20kg sinh khối (xe Hương Khuê)
253 - cảm ơn bạn Thẩm ở Ea Kar mua 100 kg (1 tạ) sinh khối
252 - cảm ơn chú Từ ở Dlie Ya, Krông Năng mua 20kg sinh khối gửi xe Thanh Hà
251 - cảm ơn bạn Nhất (Khánh Xuân, BMT) mua 25kg sinh khối

----------o0o----------


250 - cảm ơn bạn Thành ở huyện Ea Kar mua 20kg sinh khối
249 - cảm ơn bạn Chiến Đặng ở huyện Krông ana mua 30kg sinh khối
248 - cảm ơn bạn Thắng ở huyện Cư M'gar mua 20kg sinh khối
247 - cảm ơn anh ở huyện Lăk mua 20kg sinh khối
246 - cảm ơn bạn Kim - Đăk Nông mua 700kg (7 tạ) sinh khối (thuê xe)
245 - cảm ơn vợ chồng anh Toán - Ninh Thuận mua 20kg sinh khối (gửi xe Thanh Quang)
244 - cảm ơn bạn Thân - ngã 3 Huế, Phi Liêng, Đam Rông Lâm Đồng (20kg sinh khối)
243 - cảm ơn bạn Trường - Gia Lai mua 20kg sinh khối (gửi xe KIÊN CƯỜNG)
242 - cảm ơn anh Đăk Nông mua 50kg sinh khối
241 - cảm ơn anh Triết (Trung Nguyên BMT gửi về M'Đrăk) mua 100 kg sinh khối

----------o0o----------


240 - cảm ơn bạn Thân (ngã 3 Huế, Phi Liêng, Đam Rông, Lâm Đồng) mua 20kg sinh khối
239 - cảm ơn anh chị Toán + Thoa (Ninh Thuận) mua 20kg sinh khối
238 - cảm ơn Quán Cơm Cô Loan (ngay bệnh viện TPBMT) mua 20kg sinh khối
237 - cảm ơn anh khách Cư Jut - Đăk Nông mua 50kg (khách cũ)
236 - cảm ơn anh Hùng mua 50kg về ngã 3 Bằng Lăng, Đam Rông - Lâm Đồng)
235 - cảm ơn anh Đăk Nông mua 20kg nhận ở THÚ Y VĂN THẢO (con trai của anh từ phố xuống nhận hàng)
234 - cảm ơn bạn Buôn Đôn mua 20kg trùn quế sinh khối
233 - cảm ơn anh Đăk Nông (nhờ em gái nhận dùm ở 01 Y Ngông, BMT - Đăk Lăk)
232 - cảm ơn anh xe hơi mua 20kg (chưa kịp hỏi tên luôn)
231 - cảm ơn bạn Sáng mua lần 2 với 20kg về huyện Ea Kar

----------o0o----------


230 - cảm ơn anh Tâm - Ngã 3 Hồng Sơn (mua 20kg, có em gái ở Cư M'gar)
229 - cảm ơn bạn Sáu - Krông Bông - Dak Lak (mua 25kg, có mẹ vợ ở TRUNG HÒA)
228 - cảm ơn bạn BMT - Dak Lak (mua gửi về Quảng Ngãi)
227 - cảm ơn bạn Km3 - Dak Lak (ghé lấy trùn ở Thú Y Văn Thảo)
226 - cảm ơn bạn Quyết - Dak Lak (bạn có số tam hoa 999 rất đẹp)
225 - cảm ơn bạn SÁNG - huyện Ea Kar - Dak Lak mua 20 kg
...
221 - cảm ơn anh ANH (Hàm Rồng, Pleiku, Gia Lai) mua 100 kg sinh khối

----------o0o----------


220 - cảm ơn vợ chồng anh khách Ea Kar (20kg sinh khối)
219 - cảm ơn anh Lý (20kg trùn sinh khối - Phan Rang, Ninh Thuận)
218 - cảm ơn bạn Dược (20kg trùn sinh khối - Ea Kar - Đăk Lắk)
217 - cảm ơn 3 khách mua 50 kg sinh khối (có tặng 7kg - Krông Nô, Đăk Nông)
216 - cảm ơn anh Hạnh (20kg - Ea Súp (Ea Suop))
215 - cảm ơn bạn của bạn Trí (30kg - Krông Năng)
214 - cảm ơn bạn Trí (30kg - Krông Năng)
213 - cảm ơn bạn Khang Cầu 14, Cư Jut, Đăk Nông (30kg sinh khối)
212 - cảm ơn anh Mạnh Đăk Song, Đăk Nông (20kg sinh khối)
211 - cảm ơn anh Huyện Cư M'gar đã mua 25kg trùn sinh khối (có tặng thêm anh 2kg)

----------o0o----------


210 - cảm ơn bạn cuối đường Phạm Ngũ Lão, BMT - Đăk Lắk
209 - 2 anh Cư M'gar mua 100 kg sinh khối
208 - cảm ơn bạn Dương - Krông Bông - Đăk Lắk
207 - cảm ơn Anh Tiền - Chư Sê - Gia Lai
206 - cảm ơn bạn Hà - Krông Nô - Đăk Nông
205 - cảm ơn bạn Phương Cư Jut - Đăk Nông
204 - cảm ơn bạn CA cơ động (lấy trùn ở Thú Y Văn Thảo
203 - cảm ơn anh Thông - Đăk Mil - Đăk Nông
202 - cảm ơn 2 anh Cư Mgar
201 - cảm ơn Anh Bản - Ea Kar

----------o0o----------


200 - cảm ơn anh Phú Yên
199 - cảm ơn bạn Tấn - Krông Năng - Đăk Lăk
198 - cảm ơn anh Tư - BMT
197 - cảm ơn mẹ con chị Lan (Ea H'leo)
196 - cảm ơn anh SANG PHÁT - BMT
195 - Cảm ơn anh Bảy - Cư M'gar
194 - cảm ơn anh Tô Hiệu - BMT
193 - cảm ơn Anh Thư - Huyện M'Drăk
192 - cảm ơn chị Tâm - Lâm Đồng
191 - cảm ơn bạn Phong - Krông Năng
190 - cảm ơn 2 mẹ con cô Ea Hu

----------o0o----------


189 - cảm ơn Anh Sứ - Quỳnh Ngọc
188 - Cảm ơn anh Toàn - Phước An - Đăk Lắk
187 - cảm ơn anh Hưng - Ninh Thuận
181 - cảm ơn Anh Vinh - Krông Nô
180 - cảm ơn Anh Lợi - Chư Pưh
179 - cảm ơn Anh Nhật - Phan Rang

----------o0o----------


137 - cảm ơn anh Rồng - Ayunpa - Gia Lai
136 - cảm ơn anh Định - Thanh Hóa
135 - cảm ơn anh Quân - Cư M'gar - Đăk Lăk
134 - cảm ơn anh Hải - Gia Lai
133 - cảm ơn chị Thư - Nha Trang
132 - cảm ơn bạn Tú - Krông Bông
131 - cảm ơn chị Thủy - Ninh Thuận

----------o0o----------


130 - cảm ơn chị Oanh - Mang Yang - Gia Lai
129 - cảm ơn chị Vân - Khánh Hòa
128 - cảm ơn anh Nhưng - Đăk Hà - Kon Tum
127 - cảm ơn anh Duy - Krông Păk - Đăk Lăk
126 - cảm ơn bạn Trơn - Đăk Ha - Đăk Nông
125 - cảm bạn Krông Bông
124 - cảm ơn Anh Cường
123 - cảm ơn anh Dũng
122 - cảm em Đăk Mil - Đăk Nông
121 - cảm anh Ngai - M'Đrăk

----------o0o----------


120 - cảm ơn em Yến - Ea kar
119 - cảm ơn 2 bạn Công + Hòa, Krông Păk
118 - cảm ơn chị Thuận - Kon Tum
117 - cảm ơn chị Nhung - Đắk Mil
116 - cảm ơn vợ chồng chị Lan
115 - cảm ơn bạn Thành - Nam Định
114 - cảm ơn em Minh (Nha Trang)
113 - cảm ơn chú Phương (1.000 kg)
112 - cảm ơn anh Biên - Ea Kar (lần 2: 85 kg)
111 - cảm ơn anh Biên - Ea Kar (lần 1: 50 kg)

----------o0o----------


110 - cảm ơn anh Krông Pak mua 100 kg
109 - cảm ơn anh Khải - Ea Kar
108 - cảm ơn anh Cường - Cư Mgar
107 - cảm ơn anh Linh
106 - cảm ơn xe Ngọc Linh - Gia Lai
105 - cảm ơn em Quang - Huyện Lắk
104 - cảm ơn bạn Chiến ở Cầu 14
103 - cảm ơn Mr Ty - Tp BMT
102 - cảm ơn anh Hải - Buôn Đôn
101 - cảm ơn anh Yên - Gia Lai

----------o0o----------


100 - cảm ơn anh Kiên mua 600 kg sinh khối
99 - cảm ơn chị Cúc mua 35 kg sinh khối
98 - Cảm ơn chị Phương, Krông Pa, Gia Lai
97 - Cảm ơn anh Âu, Krông Buk, Đăk Lăk
96 - cảm ơn 2 bạn Ea Súp, Đắk Lắk
95 - cảm ơn anh BMT, nuôi gà + cá
94 - cảm ơn bạn CA từ Đắc Nông
93 - cảm ơn bạn Hải - Kon Tum
92 - cảm ơn anh Quốc Tuấn - Phú yên
91 - cảm ơn anh Phú Quý - Bình Phước

----------o0o----------


90 - cảm ơn chị Giảng Viên - Khánh Hòa
89 - cảm ơn anh Bình - Gia Lai
88 - cảm ơn anh Chu - Gia Lai
87 - cảm ơn anh Qui - Krông Bông
86 - cảm ơn anh Hào - Đắk Song
85 - cảm ơn cô Lâm - Bình Phước
84 - cảm ơn anh Mừng - Ea Súp
83 - cảm ơn em Tuấn Anh - Buôn Hồ, Đắk Lắk
82 - cảm ơn anh Thuật - Đắc Lắc
81 - cảm ơn anh Khách - Ea Súp, Đắc Lắc

----------o0o----------


80 - cảm ơn anh Kiên - Kon Tum
79 - cảm ơn anh Ninh - Bình Phước
78 - 0968.409.xxx cảm ơn anh Ngọc Hồi - Kon Tum
77 - cảm ơn anh 01633.860.722 (Ea Súp)
76 - cảm ơn anh 0944.820.86+ (Buôn Hồ)
75 - cảm ơn em Nam, Krông Pắk
74 - cảm ơn bạn Hùng - Krông Nô - Đắc Nông
73 - cảm ơn em Hoa (Đắc Nông)
72 - cảm ơn khách 0x688.525.944
71 - cảm ơn anh 09x7.092.879 (Bình Phước)

----------o0o----------


70 - cảm ơn anh Tùng (Kon Tum)
69 - cảm ơn anh Thủy (Cam Lâm, Khánh Hòa)
68 - cảm ơn vợ chồng anh Hải (Khánh Hòa)
67 - cảm ơn anh Phóng - Đắk Tô
66 - cảm ơn Anh Hộ (Ea H'leo)
65 - cảm ơn bạn Hân (Gia Lai)
64 - cảm ơn anh Tín (Kim Châu - Cư Kuin)
63 - Cảm ơn Anh Độ - Đắk Nông
62 - cảm ơn bạn Bắc (Cư m'gar)
61 - cảm ơn anh Tâm (Ea H'leo)

----------o0o----------


60 - cảm ơn anh Tuấn (Gia Lai)
59 - cảm ơn anh Thành (Buôn Hồ) hỏi mua 1 tấn phân
58 - cảm ơn anh Phong - Đắk Tô
57 - cảm ơn Anh Kha, Nhân Cơ - Đắc Nông
56 - cảm ơn nữ khách tên LAN - Y Ngông, BMT
55 - cảm ơn Anh ANH ở Ma D'rak
54 - cảm ơn khách hàng Ea H'leo (09x3.447.236)
53 - cảm ơn anh Krong Pak 09x7.354.932
52 - cảm ơn anh 0989.22x.804 đã ghé nhà mua
51 - cảm ơn anh BMT (091458558x)

----------o0o----------


50 - cảm ơn anh Hoan, Đắc Nông
49 - cảm ơn anh Bá, 69 HÙNG VƯƠNG, PLEIKU, GIA LAI
48 - cảm ơn anh Nguyện (Ea H'Leo)
47 - cảm ơn anh Khôi - Buôn Hồ, Krông Buk, Đăk Lăk mua 50kg giống
46 - cảm ơn anh Huân - Chư Sê - Gia Lai mua 100kg giống
45 - cảm ơn anh Đại (BMT) mua 25kg sinh khối
44 - cảm ơn anh Đồng (M'Drắk) mua 50kg giống
43 - cảm ơn bạn Toàn bên Krông aNa mua 30kg giống
42 - cảm ơn bạn Hảo ở trung tâm huyện Cư Kuin 20kg giống
41 - cảm ơn bạn Bình (Cà Mau) chuyển 600k mua 20kg giống

----------o0o----------


40 - cảm ơn Anh 0944.593.60x ở Ea Kao
39 - cảm ơn chị Mạc T Như Hoa (Đắk Nông) đã hẹn mua
38 - cảm ơn chị Thảo (BMT) đã mua trùn quế
37 - cảm ơn anh 0979.86x.054 đã xuống nhà lấy 20 kg trùn sinh khối
36 - cảm ơn anh 016544905x0 hẹn sẽ về Cư Kuin mua trùn quế
35 - cảm ơn nam khách Krong Pak hỏi mua phân trùn quế
34 - cảm ơn khách 0905.738.96+ ở Khánh Hòa hỏi mua trùn để nuôi ỐC
33 - cảm ơn Anh Tỵ BMT - ghé Thú Y Thảo Văn lấy 20 kg trùn quế sinh khối
32 - cảm ơn bạn Hùng - Cư Mgar (vị khách đầu tiên trên Facebook)
31 - cảm ơn Anh Hiểu (0905.0xx.969) - Gia Lai đã đặt mua trùn quế sinh khối.

----------o0o----------


30 - cảm ơn CTY TNHH cafe Hương Chồn - BRVT đã mua 40 kg sinh khối.
29 - cảm ơn A Tân (Bình Phước) chuyển khoản 600k mua 20kg giống
28 - Cảm ơn anh trên TPBMT 09x4.585.585 đã hẹn mua trùn
27 - Cảm ơn khách hàng: 09x4550969 (Mr Tú) đã hẹn sẽ đến mua trùn quế giống
26 - Cảm ơn bạn ở Việt Đức 5 đã hỏi đường đi vào nhà mua Trùn Quế
25 - Cảm ơn Bạn Phùng ở Ea Bar đã mua 25 kg Trùn Quế sinh khối
24 - Cảm ơn Anh Kha (Đắc Nông) đã mua 50kg sinh khối
23 - Cảm ơn Anh Cư Kuin (01699.573.40x) đặt mua 30 kg Trùn sinh khối
22 - Cảm ơn bạn Gia Lai (01639.498.12x) đã mua 40kg TRÙN QUẾ giống
21 - Cảm ơn bạn Buôn Đôn - Đăk Lăk (0969.705.63x)

----------o0o----------


20 - Cảm ơn Anh Hỏa 093x.630.340 (Chư Sê, Gia Lai) mua 50kg sinh khối
19 - Cảm ơn Chị 0917.670.45x (ở Gia Lai (giáp Đắc Lắc, gần Ea H'leo))
18 - Cảm ơn Anh Gia Lai (biết xe Phương Huy) đã chuyển tiền mua 20 kg sinh khối
17 - Cảm ơn A.Tân (Tiền Giang) chuyển tiền 600.000đ qua tài khoản Agibank
16 - Cảm ơn Trần Hậu (Buôn Ma Thuột) xem và mua 20kg trùn giống
15 - Cảm ơn Anh Âu ở tỉnh Kon Tum
14 - Cảm ơn Anh Quang ở huyện Bảo Lộc - Lâm Đồng
13 - Cảm ơn Chị Lan ở tỉnh Bình Phước
12 - Cảm ơn Chị Mai giáo viên ở tỉnh Gia Lai
11 - Cảm ơn Anh Trí ở huyện K'rông Păk - Đăk Lăk

----------o0o----------


10 - Cảm ơn Anh Bắc ở Cư M'Gar
9 - Cảm ơn Chị có số điện thoại: 01295.250.30x
8 - Cảm ơn Anh Lâm (nhận hàng ở bến xe Giai Lai)
7 - Cảm ơn Anh Hải ở Buôn ma Thuột
6 - Cảm ơn Anh Tuyền ở K'Rông Năng, Đắc Lắc
5 - Cảm ơn Anh Dũng ở Cư M'ga, Đắc Lắc
4 - Cảm ơn 2 chị em chị Hòa Cư Jut, Đắc Lắc
3 - Cảm ơn A.Hải, Kon Tum (gửi tiền qua nhà xe Phương Huy)
2 - Cảm ơn chị Buôn Ma Thuột, (ghé Thú Y Văn Thảo lấy TRÙN lúc 6h sáng 22/8/15)
1 - Cảm ơn A.Long, Ayun Pa, Gia Lai (chuyển khoản 600.000đ qua tk Agribank)

----------o0o----------


Khách ở xa xin chuyển khoản trước. Bù lại GiunQue.com sẽ mở lại chương trình khách hàng may mắn được hoàn tiền tới 1.000.000 đ

(Dù mua 20kg = 400k, nếu trúng vẫn nhận về 1 triệu)

Cách thức hết sức đơn giản: Giải 7 kqxs Miền Bắc ngày 30 hàng tháng có 4 cặp số:

- Khách mua: 20kg được tặng 1 mã dự thưởng (2 số cuối CCCD hoặc SĐT hoặc tự chọn)
- Khách mua: trên 50kg sẽ được tặng 2 mã dự thưởng

Ví dụ: Khách đăng ký 2 mã là 2339, trong khi KQXS ra là:
17 99 23 67
Thì quý khách đã trúng 1 triệu


(Không ai biết trước KQXS nên rất công bằng)

* GiunQue.com hiện tại đã có trại giun quế ở:

Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang, Đồng Nai, Đăk Nông, Bình Phước, Nghệ An, TPHCM.

Bà con cần mua giống đừng ngần ngại xin liên hệ ngay: 0911.860.222
Trùn quế là gì? Nó chui ở đâu ra?
-----------o0o-----------
GiunQue.com © 2011-2024 (khoảng 13 năm)
Hội nuôi giun quế lớn nhất Việt Nam, cung cấp khắp toàn lãnh thổ
📞 0911.860.222 (Có Zalo)
Chát zalo